ข้อมูลตำบลท่าบ่อสงคราม อำเภอศรีสงคราม นครพนม

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลท่าบ่อสงคราม เป็นตำบลเก่าแก่ มีผู้คนหลายเชื้อชาติอยู่ เช่น คนญวน คนไทย คนจีน เป็นต้น รวมกันอยู่หนาแน่น ทำให้ความเป็นอยู่ดีจึงได้แต่งตั้งเป็นกิ่งอำเภอท่าบ่อสงครามในปี พ.ศ.2490 แต่เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่น้ำท่วมทุกปี ไม่สามารถขยายเป็นอำเภอต่อไปได้ จึงได้ย้ายไปตั้งที่บ้านปากอูน (อำเภอศรีสงครามในปัจจุบัน) เมื่อปี พ.ศ.2496

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ลุ่ม น้ำท่วมเป็นประจำทุกปี เหมาะแก่การประกอบอาชีพด้านการประมง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.สามผง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
ทิศใต้ ติดกับ ต.โพนสว่าง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บ้านข่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทอผ้า ทอเสื่อ แปรรูปอาหารจากปลา

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 965 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 49 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 5.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบลโดยเส้นทางจากจังหวัดนครพนม ผ่านอำเภอท่าอุเทน ผ่านตัวอำเภอศรีสงคราม ระยะทาง 67 กิโลเมตร จากนั้นเดินทางด้วยเส้นทางสายศรีสงคราม-อากาศอำนวย ระยะทางจากอำเภอถึงตำบลท่าบ่อสงคราม 7 กิโลเมตร และเส้นทางจากจังหวัดสกลนคร ใช้เส้นทางสายนครพนม-สกลนคร ถึงสามแยกบ้านดอนเชียงบ้าน เลี้ยวซ้ายเดินทางมาเรื่อย ๆ ผ่านอำเภอนาหว้า ใช้เส้นทางสายนาหว้า-ศรีสงคราม ผ่านตำบลโพนสว่าง ตำบลบ้านเื้ือื้อง ถึงสามแยกอากาศอำนวย ให้เลี้ยวขวา เดินทางด้วยเส้นทางสายศรีสงคราม-อากาศอำนวย 7 กิโลเมตร ก็จะถึงตำบลท่าบ่อสงคราม

ผลิตภัณฑ์

จักสานจากไม้ไผ่(พัด)/จักสานจากกก/ปลาส้ม

สถานที่

1. สถานีอนามัยท่าบ่อสงคราม
2. ที่ทำการ อบต.ท่าบ่อสงคราม
3. สถานีอนามัยดอนสมอ
4. โรงเรียนบ้านดอนสมอ
5. โรงเรียนบ้านดอนมะจ่าง
6. โรงเรียนบ้านดอนแดง
7. โรงเรียนบ้านท่าบ่อ
8. โรงเรียนบ้านนาเพียง
9. วัดศรีสงครามวิชัย
10. หากปากชิง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 หาดปากซิว-หาดกุดโด เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำ อยู่ที่บริเวณลำน้ำสงคราม บริเวณบ้านปากท่าบ่อ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าบ่อสงคราม เมื่อเวลาฤดูแล้ง น้ำแห้ง จะเป็นหาดทรายขาว เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจในเวลายามเย็น และในช่วงเทศกาลสงกรานต์มีการแข่งขันเรือยาวประเพณี การแข่งขันฟุตบอลประเพณี กุดโดคัพ ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี
2 วัดดงคำสร้างผือ เป็นแหล่งอนุรักษ์สัตว์ทุกชนิด ตั้งอยู่บ้านดอนแดง หมู่ที่ 3 ตำบลท่าบ่อสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
3 วัดศรีสงครามวิชัย ตั้งอยู่บ้านท่าบ่อสงคราม หมู่ที่ 4,6 ตำบลท่าบ่อสงคราม มีต้นยางใหญ่อายุไม่ต่ำกว่า 200 ปี

ร้านอาหาร
1 ร้านอาหารช่อเอื้อ 145 หมู่ที่ 1 ตำบลศรีสงคราม โทร.042-599452 อาหารประเภทปลาน้ำโขง ปลาน้ำสงคราม อาหารตามสั่ง สุกี้-แจ่วฮ้อน
2 ร้านอาหารต้นหมาก 8 หมู่ที่ 6 ตำบลศรีสงคราม โทร.042-599212 อาหารประเภทปลาน้ำโขง ปลาน้ำสงคราม อาหารตามสั่ง กุ้งเผา

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ปลาส้มฟัก
2 ผ้าย้อมสีธรรมชาติ
3 จักสานจากกก (ตะกร้า) เป็นผลิตภัณฑ์จักสานจากกกทำเป็นตะกร้า มีลักษณะสวยงาม กะทัดรัด ใช้สะพาย น้ำหนักเบา มีให้เลือกหลายแบบ
4 จักสานจากไม้ไผ่ (พัด) เป็นผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่ทำเป็นพัด มีลักษณะสวยงาม กะทัดรัด น้ำหนักเบา มีให้เลือกหลายแบบ
5 ปลาส้ม เป็นการแปรรูปอาหารจากปลาที่มีวัตถุดิบมากในท้องถิ่น มีส่วนผสมเกลือ กระเทียม ข้าวเหนียวสุก คลุกให้เข้ากัน ทิ้งไว้ 2 วัน สามารถรับประทานได้โดยการทอด ปิ้ง
6 ปลาส้มฟัก ปลาส้มฟัก

สินค้าโอทอป ตำบลท่าบ่อสงคราม อำเภอศรีสงคราม นครพนม

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลท่าบ่อสงคราม อำเภอศรีสงคราม นครพนม