ข้อมูลตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ นครพนม

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบ้านค้อ จัดตั้งขึ้นเมื่อประมาณ 131 ปีมาแล้ว เมื่อปี พ.ศ.2412 ได้มีครอบครัวของขุนค้อ(ปัจจุบันเป็นตระกูลอนุญาหงษ์) พร้อมเพื่อนบ้านประมาณ 10 ครอบครัว ได้พากันอพยพข้ามแม่น้ำโขง ผ่านอำเภอท่าอุเทนมาเรื่อย ๆ จนถึงบริเวณที่ตั้งเหมาะสม ซึ่งเป็นที่ตั้งปัจจุบันแล้วพากันตั้งบ้านเรือนขึ้น ต่อมามีชาวบ้านจากที่อื่นย้ายเข้ามาปลูกบ้านเรือนจนเป็นหมุ่บ้านขนาดใหญ่ และได้ยกฐานะขึ้นเป็นตำบลบ้านค้อ เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอโพนสวรรค์ ประกอบด้วย 15 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านค้อ หมู่ 2 บ้านค้อ หมู่ 3 บ้านสมบูรณ์ หมู่ 4 บ้านห้วยไห หมู่ 5 บ้านนาคำ หมู่ 6 บ้านนาเต่า หมู่ 7 บ้านขว้างคลี หมู่ 8 บ้านงิ้ว หมู่ 9 บ้านหนองท่ม หมู่ 10 บ้านขว้างคลี หมู่ 11 บ้านห้วยไห หมู่ 12 บ้านสร้างแก้ว หมู่ 13 บ้านหนองชูชาติ หมู่ 14 บ้านสมบูรณ์ หมู่ 15 บ้านค้อพัฒนา

พื้นที่

มีเนื้อที่ทั้งหมด 92 ตร.กม. หรือประมาณ 107,879 ไร่ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับที่ดอน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.โพนสว่าง ต.บ้านเอื้อง และ ต.นาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
ทิศใต้ ติดกับ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.น่าหัวบ่อ และ ต.โฑนจาน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.นาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำสวน เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,441 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 647 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 25.03 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

สามารถเดินทางจากจังหวัดไปตามถนนสายนครพนม - ท่าอุเทน ก่อนถึงท่าอุเทน 3 กม. เลี้ยวซ้ายไปตามถนนสายท่าอุเทน - กุสุมาลย์ ผ่านอำเภอโพนสวรรค์ ถึงโรงเรียนบ้านโพนจาน แล้วเลี้ยวขวาไปตามถนนสายโพนจาน - บ้านค้อ ระยะทางประมาณ 23 กม.

ผลิตภัณฑ์

กระติบข้าว

สถานที่

1. อบต.บ้านค้อ
2. สถานีอนามัย 3 แห่ง
3. วัดบ้านค้อ
4. วัดป่าบ้านค้อ
5. วัดบ้านนาเต่า

สินค้าที่น่าสนใจ
1 น้ำตะไคร้
2 กระติบข้าว ผลิตภัณฑ์กระติบข้าว ผลิตจากไม้ไผ่ สานด้วยความประณีต สวยงาม แข็งแรง ทนทาน มีให้เลือกมากมาย

สินค้าโอทอป ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ นครพนม

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ นครพนม