ข้อมูลตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง มุกดาหาร

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบางทรายใหญ่ เป็นตำบลหนึ่งที่อยู่ในการปกครองอำเภอเมือง ประกอบด้วยหมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านบางทรายใหญ่ หมู่ 2 บ้านบางทรายใหญ่ หมู่ 3 บ้านโคกสูง หมู่ 4 บ้านดอนมวย หมู่ 5 บ้านหนองออก หมู่ 6 บ้านหนองหอย หมู่ 7 บ้านคำผักหนอก หมู่ 8 บ้านป่าหวาย หมู่ 9 บ้านสงเปือย หมู่ 10 บ้านโนนสว่าง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.บางทรายน้อย อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ แม่น้ำโขง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.โพนทราย อ.เมือง จ.มุกดาหาร

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้าและประปาใช้ครบทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

สามารถเดินทางจากอำเภอเมือง ถึงตำบลบางทราย ระยะทาง 7 กม.

ผลิตภัณฑ์

จักสานจากก-เครื่องจักสานผักตบชวา-ตะกร้าไม้ไผ่และหวาย

สถานที่

1. อบต.บางทรายใหญ่
2. สถานีอนามัยตำบล
3. วัด 9 แห่ง
4. สำนักสงฆ์ 2 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ตะกร้า
2 จักสานจากกก เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากกก มีความสวยงาม มีให้เลือกมากมายหลายชนิด เช่น ตะกร้า, กระบอกใส่ปากกา เป็นต้น
3 ตะกร้าทรงเก้าเหลี่ยม ตะกร้าทรงเก้าเหลี่ยม
4 ตะกร้าไม้ไผ่และหวาย ผลิตภัณฑ์ตะกร้าไม้ไผ่และหวาย สานเป็นรูปทรงต่าง ๆ ด้วยความประณีต สวยงาม แข็งแรง มีให้เลือกมากมาย
5 เครื่องจักสานจากผักตบชวา ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานจากผักตบชวา สานเป็นลวดลายต่าง ๆ สวยงาม ฝีมือประณีต มีให้เลือกมากมาย เช่น ตะกร้า กระเป๋า กระจาด ฯลฯ

สินค้าโอทอป ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง มุกดาหาร

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง มุกดาหาร