ข้อมูลตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง มุกดาหาร

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลคำป่าหลาย จัดตั้งยกฐานะเป็นตำบลเมื่อปี พ.ศ. 2510 โดยแยกออกจากตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ ขณะนั้นมี 10 หมู่บ้าน ต่อมาได้มีการแบ่งการปกครองเพิ่มขึ้นเป็น 15 หมู่บ้าน และยกฐานะจากสภาตำบลคำป่าหลาย เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลคำป่าหลาย เมื่อปี พ.ศ. 2540

พื้นที่

สภาพพื้นที่ราบลุ่มส่วนใหญ่ และมีบางส่วนเป็นที่ลุ่ม ๆ ดอน ๆ มีภูเขา สภาพดินอุดมสมบูรณ์ เหมาะในการทำนา ปลูกพืชไร่ ไม้ยืนต้นที่ทนความแห้งแล้ง ประชากรเป็นไทยอีสาน นับถือศาสนาพุทธ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ชะโนดน้อย อ.ดงหลวง, ต.ดงหมู อ.หว้านใหญ่
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ป่งขาม, ต.บางทรายน้อย อ.หว้านใหญ่
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.ดงมอน, ต.บ้านโคก อ.เมือง

อาชีพ

1. สถานีตำรวจภูธร
2. โรงเรียนมัธยม
3. สถาบันฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
4. ศูนย์พัฒนาที่ดิน
5. ที่ทำการ อบต.
6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
7. หน่วยอนุรักษ์ป่าไม้
8. ศูนย์เพาะกล้าพันธุ์ไม้
9. สถานีอนามัย 3 แห่ง

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน, มีประปาบาดาล และประปาจากบ่อทุกหมู่บ้าน, มีโทรศัพท์สาธารณะทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

ต.คำป่าหลาย อยู่ห่างจากที่ตั้งอำเภอ 25 กม. มีทางหลวงแผ่นดิน สายมุกดาหาร - นครพนมผ่าน การเดินทางสะดวกตลอดปี เดินทางโดยรถยนต์ใช้เวลา 15 - 20 นาที

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหมมัดหมี่

สถานที่ท่องเที่ยว
1 แก่งหินตามลำห้วยบางทราย แก่งหินที่เห็นในฤดูแล้งตามห้วยบางทราย ช่วงหมู่ที่ 2, 5, 6, 9 น้ำไหลผ่านโขดหินดูสวยงามเป็นที่พันผ่อน และท่องเที่ยวได้
2 สำนักสงฆ์ภูค้ำสูง หมู่ที่ 6 บ้านนาคำน้อย ต.คำป่าหลาย มีสีธรรมชาติ, ทิวทัศน์สวยงาม เหมาะสำหรับไปพักผ่อนชมธรรมชาติได้

โรงแรม
1 ชื่นขวัญแมนชั่น เขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร ต.คำป่าหลาย อ.เมือง จ.มุกดาหาร
2 แกรนด์โฮเตล เขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร ต.คำป่าหลาย อ.เมือง จ.มุกดาหาร
3 แรงไทย เขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร ต.คำป่าหลาย อ.เมือง จ.มุกดาหาร

ร้านอาหาร
1 ร้านกาญจนาลาบเ หมู่ 1 บ้านคำป่าหลาย ต.คำป่าหลาย อ.เมือง จ.มุกดาหาร ลาบเป็ด, ตามสั่ง
2 ร้านจันทร์ผา หมู่ 14 บ้านคำป่าหลาย ต.คำป่าหลาย อ.เมือง จ.มุกดาหาร อาหารไทย และมีดนตรีในเวลากลางคืน
3 ร้านย่าโม หมู่ 1 บ้านคำป่าหลาย ต.คำป่าหลาย อ.เมือง จ.มุกดาหาร ไก่อบ, ตามสั่ง
4 ร้านเที่ยงเบาะ หมู่ 1 บ้านคำป่าหลาย ต.คำป่าหลาย อ.เมือง จ.มุกดาหาร ลาบ, ต้ม, อาหารอีสาน
5 ร้านแม่นาง หมู่ 1 บ้านคำป่าหลาย ต.คำป่าหลาย อ.เมือง จ.มุกดาหาร ตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กลอง กลองขนาดเล็ก, กลองยาว, กลองขนาดใหญ่
2 ชาสมุนไพร ชาสมุนไพร
3 ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย
4 ผลิตภัณฑ์จากเถาวัลย์ ผลิตภัณฑ์จากเถาวัลย์
5 ผ้าฝ้ายลายสายฝน ผ้าฝ้ายลายสายฝน
6 ผ้ามัดหมี่ย้อมคราม ผ้ามัดหมี่ย้อมคราม
7 ผ้าไหมมัดหมี่, พื้นเรียบ, ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ ผลิตจากเส้นไหม, และฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ, เส้นด้ายสีต่าง ๆ

สินค้าโอทอป ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง มุกดาหาร

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง มุกดาหาร