ข้อมูลตำบลกุดแข้ อำเภอเมือง มุกดาหาร

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลกุดแข้ แยกออกจากตำบลโพนทราย ได้รับการจัดตั้งเป็นตำบลเมื่อปี พ.ศ.2523 เป็นตำบลหนึ่งที่อยู่ในการปกครองอำเภอเมือง ประกอบด้วยหมู่บ้าน 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านสมสะอาด หมู่ 2 บ้านกุดแข้ หมู่ 3 บ้านนาโก หมู่ 4 บ้านดงยาง หมู่ 5 บ้านกุดแข้ใต้ หมู่ 6 บ้านนันทวัน

พื้นที่

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง มีเนินเขาและป่าไม้ มีแหล่งน้ำที่สำคัญ คือ ห้วยมุก ดินเป็นดินปนทราย

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.บ้านโคก, โพนทราย อ.เมือง จ.มุกดาหาร
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.บ้านโคก, โพนทราย อ.เมือง จ.มุกดาหาร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.โพนทราย อ.เมือง จ.มุกดาหาร
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.บ้านโคก อ.เมือง จ.มุกดาหาร

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำสวน ทำไร่

สาธารณูปโภค

- มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน
- มีประปาและโทรศัพท์สาธารณะ

การเดินทาง

สามารถเดินทางจากที่ว่าการอำเภอเมือง โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 2024 สายมุกดาหาร - คำชะอี ระยะทาง 15 กม.

ผลิตภัณฑ์

เห็ดฟาง

สถานที่

1. อบต.กุดแข้
2. สถานีอนามัยตำบล
3. วัด 5 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 เห็ดฟาง ผลิตภัณฑ์เห็ดฟาง มีคุณภาพดี ดอกใหญ่ เนื้อหนา รสชาติหวาน อร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย

สินค้าโอทอป ตำบลกุดแข้ อำเภอเมือง มุกดาหาร

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลกุดแข้ อำเภอเมือง มุกดาหาร