ข้อมูลตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย มุกดาหาร

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เดิมบ้านชัยมงคลอยู่ในเขตการปกครองการพัฒนาของบ้านม่วงไข่ หมู่ 2 ตำบลนากอก อำเภอมุกดาหาร จังหวัดนครพนม เรียกว่า คุ้ม ก.ม. 133 (ตั้งอยู่ตรงกิโลเมตรที่ 133 ถนนชยางกูร) ต่อมาเมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2518 ได้ยกฐานะขึ้นเป็นหมู่บ้าน โดยใช้ชื่อ บ้านชัยมงคล หมู่ 1 ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.กกแดง อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
ทิศใต้ ติดต่อกับ จ.ยโสธร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.นิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.ร่มเกล้า อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำไร่ ทำนา ทำสวนผลไม้ ค้าขาย
อาชีพรอง จักสานเส้นพลาสติก

ผลิตภัณฑ์

จักสานเส้นพลาสติก - ดีเด่น 42

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ตะกร้าพลาสติก
2 ผลิตภัณฑ์จักสานจากเส้นพลาสติก(ตะกร้าพลาสติก)
3 จักสานจากส้นพลาสติก(ถังสูง)
4 จักสานจากส้นพลาสติก(ถังสูง)
5 หีบผ้า
6 ผลิตภัณฑ์จักสานจากเส้นพลาสติก(ตะกร้าพลาสติก)
7 ตะกร้าจ่ายตลาดแบบมีฝา ตะกร้าจ่ายตลาดแบบมีฝา
8 ตะกร้าสานพลาสติก ตะกร้าสานจากพลาสติก
9 น้ำฟักข้าว น้ำฟักข้าว
10 ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก นำเส้นพลาสติกมาจักสานเป็นตะกร้า กระเป๋า กระถางต่างๆ
11 ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก (คุณวิลาวัลย์) ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก
12 ผลิตภัณฑ์พลาสติก ผลิตภัณฑ์พลาสติก

สินค้าโอทอป ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย มุกดาหาร

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย มุกดาหาร

ตะกร้าพลาสติก
มุกดาหาร