ข้อมูลตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง มุกดาหาร

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลหนองบัวเดิมขึ้นตรงกับอำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ต่อมาในปี พ.ศ.2520 ได้มีการจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอดงหลวง ตำบลหนองบัวเป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอดงหลวง ประกอบด้วยหมู่บ้าน 8 หมู่บ้านคือ หมู่ 1 บ้านหนองบัว หมู่ 2 บ้านหนองหนาว หมู่ 3 บ้านน้ำบ่อ หมู่ 4 บ้านเหล่าดง หมู่ 5 บ้านเหล่าเหนือ หมู่ 6 บ้านหนองบัวน้อย หมู่ 7 บ้านโนนสะอาด หมู่ 8 บ้านหนองหนาวงาม

พื้นที่

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ดินเป็นดินร่วนปนทราย

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ.นาแก จ.นครพนม
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.คำป่าหลาย อ.เมือง จ.มุกดาหาร
ิทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ชะโนดน้อย อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.หนองแคน, ดงหลวง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำไร่

สาธารณูปโภค

มีระบบสาธารณูปโภคครบถ้วน

การเดินทาง

สามารถเดินทางเข้าสู่ตำบลได้ 2 เส้นทาง คือ เดินทางจากอำเภอดงหลวงถึงตำบลหนองบัว และเส้นทางจากอำเภอเมือง เข้าทางบ้านย้อมพัฒนา ตำบลชะโนดน้อย ถึงตำบลหนองบัว

ผลิตภัณฑ์

ข้าวเกรียบผลไม้

สถานที่

1. อบต.หนองบัว
2. วัดหนองบัว
3. คชสารไม่โบราณวัดบุบผาราม
4. อ่างเก็บน้ำชะโนด

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ข้าวเกรียบผลไม้ ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบผลไม้ ผลิตจากผลไม้และพืชผักที่เป็นสมุนไพร ช่วยบำรุงร่างกายและป้องกันโรค มีรสชาติอร่อย กรอบ สะอาด ถูกหลักอนามัย ปราศจากวัตถุกันเสีย สามารถเก็บไว้บริโภคได้นาน
2 ผ้าห่มนวม ผ้าห่มนวม

สินค้าโอทอป ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง มุกดาหาร

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง มุกดาหาร