ข้อมูลตำบลหนองเอี่ยน อำเภอคำชะอี มุกดาหาร

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลหนองเอี่ยน มีชนกลุ่มหนึ่งได้อพยพหนีข้ามแม่น้ำโขงมาจากบ้านวัวแดง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เฒ่าไชยปัญญาได้พาพรรคพวกออกสำรวจภูมิประเทศ ตามชายป่าริมห้วยแข้ จึงเห็นว่าเป็นทำเลที่เหมาะสมในการทำนา ทำสวน ทำไร่ และเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์มีป่ารกทึบหนาแน่น ประกอบกับมีห้วยหนองคลองผ่าน มีสัตว์น้ำและสัตว์ป่ามากมาย จึงได้ตกลงกันเข้ามาอาศัย และตั้งชื่อหมู่บ้านตามหนองน้ำที่ใกล้หมู่บ้าน ซึ่งหนองน้ำนั้นมีปลาอยู่มากมายหลายชนิด แต่มีปลาไหลมากเป็นพิเศษ จึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า "บ้านหนองเอี่ยน" ต่อมามีผู้อพยพมาอยู่กันมากขึ้นจนกลายเป็นหมู่บ้านใหญ่ ต่อมาได้ยกฐานะขึ้นเป็นตำบลหนองเอี่ยน มาจนถึงปัจจุบัน

พื้นที่

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีแหล่งน้ำและลำห้วยไหลผ่านมากมาย

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.บ้านค้อ, โพนงาม อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.เหล่าสร้างถ่อ, บ้านซ่ง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ผึ่งแดด อ.เมือง จ.มุกดาหาร
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.บ้านซ่ง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

- มีไฟฟ้าใช้ 911 ครัวเรือน
- ประปามีใช้ครบทุกหมู่บ้าน
- โทรศัพท์สาธารณะ 3 แห่ง
- มีที่พักผู้โดยสาร 2 แห่ง

การเดินทาง

การเดินทางสามารถใช้ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2030 ตัดผ่านใจกลางตำบล ระยะทางห่างจากอำเภอคำชะอี ประมาณ 6 กม.

ผลิตภัณฑ์

เครื่องปั้นดินเผา-ผ้าไหมมัดหมี่-ไวน์ผลไม้-จักสานต้นผือ

สถานที่

1. อบต.หนองเอี่ยน
2. สถานีอนามัยตำบล
3. บึงหนองปง
4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
5.โรงเรียน

สถานที่ท่องเที่ยว
1 บึงหนองปง ตั้งอยู่ที่หมู่ 9 บ้านหนองปง ตำบลหนองเอี่ยน อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร มีเนื้อที่ประมาณ 15 ไร่ เป็นหนองน้ำธรรมชาติที่มีน้ำตลอดทั้งปี มีต้นไม้น้อยใหญ่สมบูรณ์ ร่มเย็นสบาย มีเกาะกลางบึง สัตว์น้ำมากมาย เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
2 โบสถ์เล็กที่สุด ตั้งอยู่ที่วัดศรีสะตะพาน หมู่ 7 ตำบลหนองเอี่ยน อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร โบสถ์มีขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 5 เมตร ไม่ปรากฎปีที่จัดสร้าง เพราะมีก่อนที่จะจัดตั้งเป็นหมู่บ้าน จากการบอกกล่าวของคนเฒ่าคนแก่ ว่าใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 110 บาทเท่านั้น

ร้านอาหาร
1 ร้านริมบึง หมู่ 9 บ้านหนองปง ต.หนองเอี่ยน อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร 49 อาหารอีสาน

สินค้าที่น่าสนใจ
1 จักสานต้นผือ (ตะกร้าไวน์) ผลิตภัณฑ์จักสานจากต้นผือ เป็นตะกร้าไวน์
2 น้ำลูกยอ น้ำลูกยอ
3 ผ้าไหมมัดหมี่ ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ เป็นผ้าที่ทอจากเส้นไหมธรรมชาติ สีมีลวดลายสลับ ทอด้วยความประณีต สวยงาม เนื้อผ้าดี มีให้เลือกมากมาย
4 เครื่องปั้นดินเผา ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา ผลิตจากดินเหนียวในท้องถิ่น เป็นรูปทรงต่าง ๆ ด้วยภูมิปัญญาพื้นบ้าน และได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ ปั้นด้วยความประณีต สวยงาม ทนทาน มีให้เลือกมากมาย เช่น หม้อดิน โอ่ง ฯลฯ
5 แชมพูสระผมมะกรูด ใช้แล้วทำให้เส้นผมมีสุขภาพดี
6 ไวน์ผลไม้ ไวน์ผลไม้

สินค้าโอทอป ตำบลหนองเอี่ยน อำเภอคำชะอี มุกดาหาร

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหนองเอี่ยน อำเภอคำชะอี มุกดาหาร