ข้อมูลตำบลคำบก อำเภอคำชะอี มุกดาหาร

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลคำบก ได้แยกการปกครองออกมาจากตำบลคำชะอี เมื่อปี พ.ศ.2523 ประชาชนส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าผู้ไทเป็นหนึ่งในแปดเผ่าของจังหวัดมุกดาหาร ตำบลคำบกปัจจุบันเป็นตำบลหนึ่งในอำเภอคำชะอี มีหมู่บ้านจำนวน 6 หมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านบาก หมู่ 2 บ้านกลาง หมู่ 3 บ้านห้วยลำโมง หมู่ 4 บ้านคำบก หมู่ 5 บ้านโนนสะอาด หมู่ 6 บ้านคำบก

พื้นที่

มีเนื้อที่ทั้งหมด 31 ตร.กม. สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขา มีภูเขาล้อมรอบตำบล มีป่าไม้เป็นป่าเบญจพรรณและป่าดิบชื้น

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.คำชะอี, น้ำเที่ยง, บ้านซ่ง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.หนองสูง, ภูวง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
ิทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.นาโสก อ.เมือง จ.มุกดาหาร
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.คำชะอี อ.คำชะอี และ ต.หนองสูงเหนือ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์ หัตถกรรม

สาธารณูปโภค

- มีไฟฟ้าและประปาใช้ครบทุกครัวเรือน
- โทรศัพท์สาธารณะ 5 แห่ง

การเดินทาง

สามารถเดินทางจากจังหวัดมุกดาหาร ตามถนนสายมุกดาหาร - กุฉินารายณ์ ถึงบ้านห้วยทราย ตรงหลัก กม.ที่ 42 เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสายบ้านห้วยทราย - ห้วยลำโมง ระยะทาง 7 กม.

ผลิตภัณฑ์

ผ้าทอพื้นบ้าน, ผ้าไหมพรม

สถานที่

1. อบต.คำบก
2. สถานีอนามัยตำบลคำบก
3. วัดศรีบุญเรือง
4. วัดคูหาวนาราม
5. วัดศรีออมแก้ว
6. ภูผากูด
7. ภูเข้ากะโล้น

สถานที่ท่องเที่ยว
1 ภูผากูด เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของตำบล เป็นสถานที่ที่สวยงามมาก เหมาะแก่การพักแรม เป็นแหล่งสมุนไพรที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดมุกดาหาร สภาพเป็นป่าดิบชื้น มีต้นไม้ที่มีอายุเป็นพัน ๆ ปี จำนวนมาก
2 น้ำตกถ้ำพระพรม เป็นน้ำตกที่มีความสูงประมาณ 15 เมตร หลังน้ำตกเป็นถ้ำสามารถจุคนได้ และเป็นสถานที่ที่หลวงปู่เสาร์เคยมาพักแรมในการธุดงภ์ มีน้ำไหลตลอดปี และมีต้นเฟิร์นยักษ์สูงประมาณ 5 เมตร
3 ลานกระดุมเงินกระดุมทอง เป็นลานกว้างที่มีต้นกระดุมเงินกระดุมทองขึ้นมากมาย ซึ่งจะมีในช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม
4 ภูผากูด

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าทอพื้นบ้าน ผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นบ้าน เป็นผ้าทอพื้นบ้านลายสก๊อต ลายน้ำไหล ลายสายฝน ชายผ้าทั้งสองด้านมีการมัดหมี่ เป็นรูปสัตว์ต่าง ๆ เช่น ช้าง ม้า ไดโนเสาร์ หรือดอกไม้ ชายมีระบายทั้งสองด้าน เนื้อผ้าดี สวยงาม มีให้เลือกมากมาย
2 ผ้าไหมพรม ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมพรม เป็นผ้าทอไหมพรมขนาดใหญ่ ใช้เป็นผ้าห่ม ทอด้วยความประณีต เนื้อนุ่ม สวยงาม

สินค้าโอทอป ตำบลคำบก อำเภอคำชะอี มุกดาหาร

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลคำบก อำเภอคำชะอี มุกดาหาร