ข้อมูลตำบลดงหมู อำเภอหว้านใหญ่ มุกดาหาร

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลดงหมู เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอหว้านใหญ่ ประกอบด้วยหมู่บ้าน 5 หมู่บ้านคือ หมู่ 1 บ้านนิคมทหารผ่านศึก1 หมู่ 2 นิคมทหารผ่านศึก2 หมู่ 3 บ้านนิคมทหารผ่านศึก3 หมู่ 4 บ้านนิคมทหารผ่านศึก4 หมู่ 5 บ้านนิคมทหารผ่านศึก5
เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ จ.นครพนม
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.ป่งขาม อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จ.นครพนม
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.คำป่าหลาย อ.เมือง จ.มุกดาหาร

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหมมัดหมี่, ผ้าไหมมัดหมี่ขั้น, ผ้าปูโต๊ะ, ผ้ารองจาน

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ถั่วอบกรอบ ถั่วอบกรอบ
2 ผ้าขาวม้า ผ้าขาวม้า
3 ผ้าปูโต๊ะ, ผ้ารองจาน ผ้าฝ้ายทอมือเอามาทำเป็นผ้าปูโต๊ะ, ผ้ารองจาน สวยงาม ช่วยเพิ่มบรรยากาศบนโต๊ะอาหารให้น่ารับประทานมากขึ้น
4 ผ้าไหมมัดหมี่, ผ้าไหมมัดหมี่ขั้น เป็นผ้าไหมมัดหมี่ทอมือที่สวยงาม ทอด้วยความประณีต มีให้เลือกหลายสีหลายลาย
5 หมวกกรภูมิ หมวกกรภูมิ

สินค้าโอทอป ตำบลดงหมู อำเภอหว้านใหญ่ มุกดาหาร

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลดงหมู อำเภอหว้านใหญ่ มุกดาหาร