ข้อมูลตำบลหนองสูง อำเภอหนองสูง มุกดาหาร

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลหนองสูง เดิมขึ้นการปกครองของอำเภอคำชะอี จังหวัดนครพนม ต่อมาปี พ.ศ.2525 ได้แยกการปกครองออกจากจังหวัดนครพนม และเป็นตำบลหนองสูง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร จนถึงปัจจุบัน ตำบลหนองสูงปัจจุบันเป็นตำบลหนึ่งในอำเภอคำชะอี มีหมู่บ้านจำนวน 5 หมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านหนองแต้ หมู่ 2 บ้านนาหนองแคน หมู่ 3 บ้านดงมะแหน่ง หมู่ 4 บ้านคันเทา หมู่ 5 บ้านป่าเม็ก

พื้นที่

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขา

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อ ต.คำบก อ.คำชะอี และ ต.หนองสูงเหนือ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
ทิศใต้ ติดต่อ ต.หนองสูงใต้, บ้านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
ิทิศตะวันออก ติดต่อ ต.ภูวง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.โนนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์ ทำหัตถกรรม

สาธารณูปโภค

มีระบบสาธารณูปโภคครบทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

สามารถเดินทางเข้าสู่ตำบลได้ 2 เส้นทาง คือ เข้าทางอำเภอหนองสูง โดยผ่านตำบลหนองสูงเหนือ ระยะทางห่างจากอำเภอ 4 กม. และเข้าทางอำเภอนิคมคำสร้อย โดยผ่านตำบลหนองสูงใต้ ตำบลบ้านเป้า ระยะทางประมาณ 35 กม.

ผลิตภัณฑ์

ผ้าฝ้ายและผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย

สถานที่

1. สภาตำบลหนองสูง
2. วัดพุทธรูปโพธิ์ศรี
3. วัดดอยสิงห์
4. วัดวารีวรวิหาร
5. แก่งหลวง
6. ฝายเก็บน้ำห้วยบังอี่

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม
2 ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม (คุณทรงมี) ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม
3 ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม (คุณสุขสว่าง) ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม
4 ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
5 ผ้าฝ้ายลายลูกแก้ว ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายลายลูกแก้ว ทอมือด้วยความประณีต เนื้อผ้าดี สีสันและลวดลายสวยงาม มีให้เลือกมากมาย
6 ผ้าหมักโคลน ผ้าหมักโคลน
7 ผ้าห่มลายลูกแก้ว ผ้าห่มลายลูกแก้ว

สินค้าโอทอป ตำบลหนองสูง อำเภอหนองสูง มุกดาหาร

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหนองสูง อำเภอหนองสูง มุกดาหาร