ข้อมูลตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง เชียงใหม่

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลช่วงเปา เป็นตำบลหนึ่งซึ่งแยกจาก ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง ประมาณปี 2519 และ ต.ข่วงเปา มีเนื้อที่ประมาณ 82.467 ตร.กม. (51,541.87 ไร่)

พื้นที่

สภาพทั่วไปของตำบลเป็นที่ราบเชิงเขา เหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 300 - 400 เมตร ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย เหมาะสำหรับปลูกข้าว และพืชสวน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ดอยหล่อ กิ่ง อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
ทิศใต้ ติดกับ ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันออก ติดกับ กิ่ง อ.เวียงหน่องล่อง จ.ลำพูน
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา, ทำไร่, สวนลำไย
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,012 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 1,912 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 95.01 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบลข่วงเปา มีเส้นทางสายหลัก คือ ถนนสายเชียงใหม่ - ฮอด (ทางหลวงหมายเลข 108) ห่างจากตัว จ.เชียงใหม่มาทางใต้ประมาณ 66 กม. มีรถยนต์โดยสารประจำทาง เชียงใหม่ - ฮอด วิ่งผ่าน

ผลิตภัณฑ์

ผ้าฝ้ายทอด้วยกี่กระตุก,ดอกไม้ประดิษฐ์

โรงแรม
1 ปางทอง โฮเต็ล 199 หมู่ 9 ถ.เชียงใหม่-จอมทอง ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 โทร : 0 5382 6606-8 โทรสาร : 0 5382 6609 จำนวนที่พัก 30 ห้อง, ราคา 330 - 350 บาท

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ดอกไม้ประดิษฐ์ ดอกไม้ประดิษฐ์ด้วยฝีมือปราณีต มีสีสันสวยงาม สามารถใช้ประดับตกแต่งได้ทุกโอกาส
2 ผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหาร ผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหาร
3 ผ้าฝ้ายทอด้วยกี่กระตุก เป็นผ้าฝ้ายที่ทอด้วยกี่กระตุก ทอด้วยฝ้ายเส้นเล็ก เส้นใหญ่ ลวดลายหลากสี สามารถนำเป็นผ้าผืนกรอบรูป ผ้าตัดชุดสตรี ฯลฯ
4 ผ้าเคหะภัณฑ์ (ผ้าม่าน) ผ้าเคหะภัณฑ์ (ผ้าม่าน)

สินค้าโอทอป ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง เชียงใหม่

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง เชียงใหม่