ข้อมูลตำบลบ้านจันทร์ อำเภอแม่แจ่ม เชียงใหม่

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบ้านจันทร์เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของอำเภอแม่แจ่ม สูงกว่าระดับน้ำทะเล 900-1,400 เมตร แยกออกมาจากตำบลแม่นาจร มีหมู่บ้านทั้งหมด 7 หมู่บ้าน ราษฎรส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง

พื้นที่

เป็นพื้นที่ราบสูง ลักษณะพืชพรรณส่วนใหญ่เป็นป่าสนเขา

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.เมืองแปง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
ทิศใต้ ติดกับ ต.แจ่มหลวง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.แม่แดด อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันตก ติดกับ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

อาชีพ

อาชีพหลัก: ทำนา, ทำสวน, ทำไร่
อาชีพเสริม: ทอผ้า, หาของป่า

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 3,460 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 80.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 10 หลังคาเรือน

การเดินทาง

1. เส้นทางอำเภอแม่แจ่ม-บ้านวัดจันทร์ ถนนลูกรัง ระยะทาง 102 กม.
2. เส้นทางอำเภอเมือง-สะเม็ง-วัดจันทร์ ถนนลาดยาง, ลูกรัง ระยะทาง 147 กม.
3. เส้นทางอำเภอแม่แตง-อำเภอมาย-วัดจันทร์ ถนนลาดยาง, ลูกรัง ระยะทาง 165 กม.

ผลิตภัณฑ์

ผ้าทอพื้นเมือง-กระเป๋าย่าม

สถานที่

1. วัดบ้านจันทร์ ม.3
2. อ่างเก็บน้ำห้วยอ้อ ม.3
3. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์
4. ศูนย์ศิลปาชีพวัดจันทร์
5. โครงการเกษตรที่สูงวัดจันทร์
6. โครงการหลวงบ้านจันทร์

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดบ้านจันทร์ วัดบ้านจันทร์ เป็นเจดีย์เก่ามีอายุเกือบ 100 ปี เป็นพุทธสถานที่น่าสนใจ ตั้งอยู่บริเวณใกล้ศูนย์ศิลปาชีพบ้านวัดจันทร์ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
2 ศูนย์ศิลปาชีพบ้านวัดจันทร์ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านวัดจันทร์ เป็นสถานที่ฝึกอบรมการทอผ้าและการส่งเสริมอาชีพของราษฎรในพื้นที่ตำบล
3 อ่างเก็บน้ำห้วยอ้อ อ่างเก็บน้ำห้วยอ้อ เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ มีทัศนียภาพที่สวยงาม เหมาะสำหรับการพักผ่อนและผู้ที่นิยมตกปลาตามแหล่งธรรมชาติ

โรงแรม
1 บ้านพักโครงการหลวงบ้านวัดจันทร์ ต.บ้านจันทร์ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 58130 โทร : 0 5324 9349 โทรสาร : 0 5326 0072 ราคา 1,000 - 1,800 บาท
2 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 58130 โทร : 0 5324 9349 ราคาห้องละ 400 บาท/คืน (มี 2 เตียง), ราคาห้องละ 800 บาท/คืน (มี 5 เตียง)

ร้านอาหาร
1 ร้านอาหารตามสั่ง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ขายอาหารตามสั่ง, ก๋วยเตี๋ยว

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระเป๋าย่าม กระเป๋าย่ามสำหรับใส่ของ ประดับตกแต่งลายปักของกะเหรี่ยงและประดับด้วยลูกเดือย เป็นหัตถกรรมจากฝีมือชาวบ้าน
2 ผ้าทอพื้นเมือง ผ้าทอพื้นเมือง เป็นผ้าที่ทอจากด้ายทอด้วยกี่กระตุก ย้อมสีจากธรรมชาติ มีรูปแบบที่สวยงาม

สินค้าโอทอป ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอแม่แจ่ม เชียงใหม่

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอแม่แจ่ม เชียงใหม่