ข้อมูลตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง เชียงใหม่

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลสันป่ายาง จากการบอกเล่าของผู้อาวุโสในตำบล เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาทราบว่าการตั้งชุมชนในตำบลมีมานานกว่า 400 ปี โดยมีการก่อตั้งชุมชนอยู่ตามที่ต่าง ๆ เป็นกลุ่ม ๆ ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นเขตพื้นที่ตำบล สำหรับชื่อตำบลนั้นเรียกตามชื่อหมู่บ้านซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีประชากรอาศัยอยู่มากที่สุด อีกทั้งเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและกิจกรรมทางสังคมที่สำคัญ ๆ ตั้งขึ้นตามลักษณะกายภาพเด่น ๆ ของหมู่บ้าน คือ เป็นพื้นที่ที่มีต้นยางต้นใหญ่ขึ้นเป็นจำนวนมาก ชาวบ้านเรียกว่า "ป่ายาง" ส่วนคำว่า "สัน" เป็นคำเมืองหมายถึงเนินเขา ในปัจจุบันยังมีต้นยางขนาดใหญ่ปรากฎให้เห็นอยู่บริเวณวัดสันป่ายาง ชาวบ้านจะใช้บริเวณแห่งนี้สำหรับทำกิจกรรมสำคัญต่าง ๆ ของตำบล

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
ทิศใต้ ติดกับ ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำเกษตรกรรม
อาชีพเสริม แปรรูปอาหาร รับจ้าง

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

สามารถเดินทางได้ 4 เส้นทาง คือ
1. เส้นทางหลวงหมายเลข 107 กม.ที่ 32 เลี้ยวซ้ายเข้าวัดร่ำเปิง - บ้านสันป่ายาง ระยะทาง 10 กม.
2. เส้นทางหลวงหมายเลข 107 กม.ที่ 29 เลี้ยวซ้ายเข้าถนน รพช. จากชุมชนบ้านสะลวง - บ้านสันป่ายาง ระยะทาง 5 กม.
3. ถนนสายแม่มาลัย - ปาย กม.ที่ 9 เลี้ยวซ้ายจากบ้านท่าข้าม - บ้านสันป่ายาง ระยะทาง 7.6 กม.
4. เส้นทางหลวงหมายเลข 107 กม.ที่ 20 เลี้ยวซ้ายเข้าวัดเจดีย์สถาน - บ้านสันป่ายาง ระยะทาง 22 กม.

ผลิตภัณฑ์

เต้าเจี้ยวถั่วเหลืองปลอดสารพิษ

สถานที่

1. อบต.สันป่ายาง
2. วัดสันป่ายาง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระเป๋าผ้า (กระเป๋าผ้าฝ้าย) กระเป๋าผ้า (กระเป๋าผ้าฝ้าย)
2 ชาใบหม่อน ชาใบหม่อน
3 ซีอิ้วขาว ซีอิ้วขาว
4 ผลิตภัณฑ์จากผ้า ผลิตภัณฑ์จากผ้า
5 สมุนไพรลูกประคบ สมุนไพรลูกประคบ
6 หัตถกรรมจากผ้า หัตถกรรมจากผ้า
7 เครื่องปรุงแปรรูปจากถั่วเหลือง เต้าเจี้ยว-ซีอิ้วขาว
8 เต้าเจี้ยว เต้าเจี้ยว
9 เต้าเจี้ยวถั่วเหลืองปลอดสารพิษ ผลิตภัณฑ์เต้าเจี้ยวถั่วเหลืองปลอดสารพิษ ผลิตจากถั่วเหลืองที่ปลอดสารพิษ และกรรมวิธีทางธรรมชาติ มีรสชาติอร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย ไม่ใส่สารกันบูด

สินค้าโอทอป ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง เชียงใหม่

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง เชียงใหม่