ข้อมูลตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง เชียงใหม่

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลกื้ดช้าง เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอแม่แตง มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านเมืองกื้ด หมู่ 2 บ้านแม่ตะมาน หมู่ 3 บ้านสบก๋าย หมู่ 4 บ้านต้นขาม หมู่ 5 บ้านห้วยน้ำดัง หมู่ 6 บ้านทุ่งละคร หมู่ 7 บ้านป่าข้าวหลาม

พื้นที่

มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้และมีพื้นที่ราบบางส่วน มีแม่น้ำแม่แตงไหลผ่าน บ้านเรือนส่วนใหญ่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
ทิศใต้ ติดกับ ต.บ้านช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

- มีไฟฟ้าใช้บางหมู่บ้าน ไม่มีใช้หมู่ 5 และ 7
- มีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง

การเดินทาง

ใช้เส้นทางแม่มาลัย - ปาย (แยกจากทางหลวงหมายเลข 107 บริเวณตลาดแม่มาลัย) เข้าไปประมาณ 2 กม. แยกเข้าถนน รพช.หมายเลข 4025 สายห้วยไร่ - กื้ดช้าง ประมาณ 15 กม.

ผลิตภัณฑ์

กล่องใส่กระดาษชำระ

สถานที่

1. วัดเมืองกื้ด
2. วัดแม่ตะพาน
3. วัดสบก๋าย
4. วัดต้นขาม
5. วัดทุ่งละคร
6. วัดธรรมชัยยาราม
7. อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
8. แม่น้ำแม่แตง
9. ปางช้าง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 ปางช้างจังเกิ้ลราฟท์ เป็นสถานที่สำหรับการแสดงของช้าง มีการนั่งช้าง นั่งเกวียนชมธรรมชาติ และมีการล่องแพแม่น้ำแม่แตง
2 ปางช้างจังเกิ้ลราฟท์
3 ปางช้างจังเกิ้ลราฟท์
4 ปางช้างจังเกิ้ลราฟท์
5 ปางช้างจังเกิ้ลราฟท์
6 ปางช้างจังเกิ้ลราฟท์
7 ปางช้างแม่แตง เป็นสถานที่สำหรับการแสดงของช้าง มีการนั่งช้าง นั่งเกวียนชมธรรมชาติ และมีการล่องแพแม่น้ำแม่แตง
8 ปางช้างแม่แตง
9 ปางช้างแม่ตะมาน เป็นสถานที่สำหรับการแสดงของช้าง มีการนั่งช้าง นั่งเกวียนชมธรรมชาติ และมีการล่องแพแม่น้ำแม่แตง - ตะมาน
10 ปางช้างแม่ตะมาน
11 ปางช้างแม่ตะมาน
12 ปางช้างสบเลา เป็นสถานที่สำหรับการแสดงของช้าง มีการนั่งช้าง นั่งเกวียนชมธรรมชาติ และมีการล่องแพแม่น้ำแม่แตง
13 ปางช้างสบเลา

โรงแรม
1 อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง หมู่ 5 ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150 โทร : 0 5324 8491, 0 5326 3910 โทรสาร : 0 5324 8491 จำนวนที่พัก 17 ห้อง, ราคา 1,800 - 3,000 บาท

ร้านอาหาร
1 ร้านปางช้างจังเกิ หมู่ 3 บ้านสบก๋าย ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 501 อาหารตามสั่ง
2 ร้านปางช้างจังแม่ หมู่ 3 บ้านสบก๋าย ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 501 อาหารตามสั่ง
3 ร้านปางช้างจังแม่ หมู่ 3 บ้านสบก๋าย ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 501 อาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระเป๋าไม้ไผ่ กระเป๋าไม้ไผ่
2 ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ (กล่องทิชชูไม้ไผ่) ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ (กล่องทิชชูไม้ไผ่)
3 ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ (สานเปียงดาว) เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากภูมิปัญญาของชาวเขาเผ่ามูเซอร์ บ้านทุ่งยัวะ หมู่ 3 ต.กึ้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ พัฒนามาจากตะกร้าแบกของพาดบ่าของชาวเขา เรียกกันว่า "กาลูเค่" หรือ "ยามูกู่" นิยมพาดบ่าใส่ของ พืช ผลไม้ หรือฟืน ด้วยทักษะในการจักสานจากบรรพบุรุษ ชาวเขาบ้านทุ่งยัวะในปัจจุบันจึงได้พัฒนาจากตะกร้าใส่ของเป็นหีบใส่ผ้า กล่องทิชชู่ กระเป๋าถือ กระเป๋าเศษสตางค์ หรือแม้แต่ขันโตก โดยมีการออกแบบลวดลายเพิ่มขึ้นจากเดิม มีเทคนิคการทาสีสวยงาม และคงท

สินค้าโอทอป ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง เชียงใหม่

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง เชียงใหม่