ข้อมูลตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย เชียงใหม่

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลสันพระเนตร ในอดีตเนื้อที่ของตำบลส่วนใหญ่เป็นเนินเขาซึ่งไม่สูงมากนัก ประชาชนที่อาศัยอยู่ในตำบลเป็นชาวพื้นเมืองเดิม ประกอบอาชีพเกษตรกรรม นับถือพุทธศาสนา มีการร่วมมือร่วมใจกันก่อสร้างพระพุทธองค์ใหญ่ปางมารวิชัย พระโอษฐแย้ม เพื่อสักการะบูชาใช้เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน เล่าสืบต่อกันมาว่าพระพุทธรูปองค์ใหญ่นี้มีสายพระเนตรมุ่งตรงไปยังเนินเขาซึ่งมองดูคล้ายรูปช้างเผือก หมอบกราบพระพุทธรูปอยู่เบื้องหน้า ชาวบ้านจึงขนานนามว่า "ตำบลสันพระเนตร" ปัจจุบันพระพุทธรูปองค์นี้ประดิษฐานอยู่ที่วัดสันพระเนตร ต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลสันพระเนตร เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539

พื้นที่

มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ มีแม่น้ำกวงไหลผ่าน ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอสันทราย

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อ ต.สันทรายน้อย, สันนาเมิง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
ทิศใต้ ติดต่อ ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง และ ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

อาชีพ

อาชีพหลัก รับจ้าง
อาชีพเสริม

สาธารณูปโภค

- มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน
- มีระบบประปาหมู่บ้าน 1 แห่ง
- มีโทรศัพท์สาธารณะ 15 ตู้

การเดินทาง

เดินทางเข้าสู่ตำบลมาตามเส้นทางถนนสายเชียงใหม่ - ดอยสะเก็ด โดยมีระยะทางจากอำเภอสันทราย 6 กม. ห่างจากอำเภอเมืองประมาณ 2 กม.

ผลิตภัณฑ์

เซรามิค

สถานที่

1. อบต.สันพระเนตร
2. สถานีอนามัยตำบล
3. วัดสันพระเนตร
4. วัดสันศรี
5. วัดท่าทุ่ม

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดสันพระเนตร ตั้งอยู่ที่หมู่ 4 บ้านสันพระเนตร ต.สันพระเนตร

ร้านอาหาร
1 ร้านศรีนวลสะเต็ก 129 หมู่ 6 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 สะเต็ก, อาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 น้ำพริกเผาเห็ดหอม น้ำพริกเผาเห็ดหอม
2 เซรามิค ผลิตภัณฑ์เซรามิค ทำด้วยความประณีต สวยงาม มีมากมายหลายรูปแบบ และรับจ้างผลิตในรูปแบบต่าง ๆ ตามความต้องการของลูกค้า

สินค้าโอทอป ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย เชียงใหม่

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย เชียงใหม่