ข้อมูลตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง เชียงใหม่

Standard Post with Image

เว็บไซต์ : เทศบาลตำบล หารแก้ว(http://www.harnkeaw.com/)

ประวัติความเป็นมา

ตำบลหารแก้ว เป็นตำบลหนึ่งอยู่ทางทิศใต้ของที่ว่าการอำเภอ มีหมู่บ้านทั้งหมด 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่1 บ้านสันป่าสัก หมู่2 บ้านหารแก้ว หมู่3 บ้านทุ่งอ้อ หมู่4 บ้านป่าแงะ หมู่5 บ้านไร่ หมู่6 บ้านกวน หมู่7 บ้านวัวลาย

พื้นที่

ตำบลหารแก้ว อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอหางดง ประมาณ 6 กิโลเมตร พื้นที่ส่วนมากเป็นที่ราบ มีระบบชลประทาน เป็นพื้นที่เกษตรกรรม มีประชากรอยู่หนาแน่นปานกลาง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อ ต.หางดง, ต.หนองแก๋ว และ ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่
ทิศใต้ ติดต่อ ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.ขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

อาชีพ

อาชีพหลัก รับจ้าง และค้าขาย
อาชีพเสริม ทำอุตสาหกรรมในครัวเรือน และแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

สาธารณูปโภค

ในหมู่บ้านมีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่ รวมทั้งโทรศัพท์สาธารณะและส่วนบุคคล

การเดินทาง

มีถนนสายหลักเข้าสู่ตำบล คือ ถนนสายหางดง-หนองตอง เป็นถนนลาดยาง แยกจากถนนสายเชียงใหม่-ฮอด ภายในตำบลมีถนนเชื่อมต่อถึงหมู่บ้านต่างๆเป็นถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ และถนนลาดยาง สะดวกตลอดปี

ผลิตภัณฑ์

เตาประสิทธิภาพสูง

สถานที่

1.ที่ทำการอบต.
2.โรงเรียนบ้านหารแก้ว
3.โรงเรียนวัดศรีล้อม
4.วัดขันแก้ว
5.วัดทุ่งอ้อ
6.วัดศรีล้อม
7.วัดศรีสว่าง
8.อนามัยตำบลหารแก้ว

สถานที่ท่องเที่ยว
1 บ้าน 100 อัน 1,000 อย่าง เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมที่หลากหลาย เป็นแหล่งรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นของล้านนา ตั้งอยู่ริมถนนสายเชียงใหม่-ฮอด ห่างจากที่ว่าการอำเภอไปทางทิศใต้ 3 กม. อยู่ในบ้านป่าแงะ หมู่4 ต.หารแก้ว อ.หางดง ติดต่อที่คุณ ชรวย ณ สุนทร เลขที่ 255/4 โทร:053 355819,822649, 09 850-0126
2 บ้าน 100 อัน 1,000 อย่าง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระเป๋าถือไข่นกกระจอกเทศหูทอง กระเป๋าถือไข่นกกระจอกเทศหูทอง
2 กาแฟบลูคอฟฟี่เอส กาแฟบลูคอฟฟี่เอส
3 ชุดไทยลื้อ สุภาพสตรี (เสื้อและผ้าถุง) ชุดไทยลื้อ สุภาพสตรี (เสื้อและผ้าถุง)
4 ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
5 ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปผ้าหม้อฮ่อมแท้ ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปผ้าหม้อฮ่อมแท้
6 เครื่องปั้นดินเผา(ตะเกียงหม้อดิน) เครื่องปั้นดินเผา(ตะเกียงหม้อดิน)
7 เตาประสิทธิภาพสูง เป็นเตาผลิตจากดินเหนียวปั้นขึ้นรูปและหุ้มด้วยสังกะสี เป็นเตาประสิทธิภาพสูง ประหยัดเชื้อเพลิงใช้กับไม้ฟืน และถ่าน
8 เสื้อหม้อฮ่อมซาฟารีบาติก เสื้อหม้อฮ่อมซาฟารีบาติก

สินค้าโอทอป ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง เชียงใหม่

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง เชียงใหม่