ข้อมูลตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง เชียงใหม่

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลสันผักหวานอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอหางดง มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่1 บ้านสันผักหวานหลวง หมู่2 บ้านต้นงิ้ว หมู่3 บ้านท้าวผายู่ หมู่4 บ้านป่าตาล หมู่5 บ้านเบ้อ หมู่6 บ้านขัวเด้ง

พื้นที่

ตำบลสันผักหวาน อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอหางดง ประมาณ 7 กิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ อยู่ในเขตระบบชลประทาน ราษฎรมีอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนมาก มีพื้นที่ประมาณ 13 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 8,862 ไร่ มีประชากรอยู่หนาแน่นปานกลาง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ทิศใต้ ติดกับ ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.สบแม่ข่า ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่

อาชีพ

อาชีพหลัก รับจ้าง ค้าขาย
อาชีพเสริม ทำอุตสาหกรรมในครัวเรือนและแปรรูปผลผลิตการเกษตร

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 4,213 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 1,193 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 28.32 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

มีถนนสายหลักเข้าสู่ตำบล คือถนนสายเชียงใหม่-ฮอด ซึ่งเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กมาตรฐาน 4 เลน ในหมู่บ้านเป็นถนนลาดยางและคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ติดต่อกันภายในตำบล เดินทางด้วยความสะดวก

ผลิตภัณฑ์

อาหารแปรรูป,รูปภาพกระดาษตัด 3 มิติ, รถตุ๊กตุ๊กไม้จำลอง

สถานที่

1.วัดฉิมพลีวัน
2.วัดชัยสถิต
3.วัดถาวรธรรม
4.วัดผาสุการาม
5.วัดลัฎฐิวนาราม
6.โรงเรียนบ้านต้นงิ้ว
7.โรงเรียนบานสันผักหวาน
8.สถานีอนามัย

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระมุงดินปั้น กระมุงดินปั้น
2 กระเป๋าจิ๋ว กระเป๋าจิ๋ว
3 กล่องไม้แกะสลัก กล่องไม้แกะสลัก
4 ของตกแต่ง เฟอร์นิเจอร์ จากไม้ ของตกแต่ง เฟอร์นิเจอร์จากไม้ต่างๆ
5 ชั้นหนังสือในกรอบรูป ชั้นหนังสือในกรอบรูป
6 ถั่วรวมปลาอบสมุนไพร ถั่วรวมปลาอบสมุนไพรตรา The Royal Nuts ปลอดจากผงชูรสและสารกันเสีย ได้รับมาตรฐาน อย. เลขที่ 50-2-01245-2-0003
7 ผลิตภัณฑ์ของประดับ ตกแต่งในบ้าน ผลิตภัณฑ์ของประดับ ตกแต่งในบ้าน
8 ผลิตภัณฑ์จากไม้ ผลิตภัณฑ์จากไม้
9 ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก
10 รถไม้เล็กจำลอง รถไม้เล็กจำลอง
11 รูปภาพกระดาษตัด 3 มิติ รูปภาพกระดาษตัด 3 มิติ
12 รูปภาพกระดาษตัดสามมิติ (ภาพตัด 3 มิติ) รูปภาพกระดาษตัดสามมิติ (ภาพตัด 3 มิติ)
13 สร้อยคอระย้า สร้อยคอระย้า
14 สิ่งประดิษฐ์จากไม้ (ถาดไม้) สิ่งประดิษฐ์จากไม้ (ถาดไม้)
15 หัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา หัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา
16 หัตถกรรมไม้แกะสลัก หัตถกรรมไม้แกะสลัก (handmade product from wood)
17 อาหารแปรรูป อาหารแปรรูป เช่น ข้าวเกรียบสับปะรส ข้าวเกรียบฟักทอง ข้าวเกรียบตำลึง แหนม ใช้สีธรรมชาติตามชนิดของวัตถุดิบ ไม่ใส่ผงชูรส
18 เสื้อคลุมตัวยาว เสื้อคลุมตัวยาว
19 เสื้อคลุมสตรีผ้าฝ้ายพื้นเมือง เสื้อคลุมสตรีผ้าฝ้ายพื้นเมือง
20 เสื้อตัวยาว (ชุดคลุมชาวเขา) เสื้อตัวยาว (ชุดคลุมชาวเขา)
21 เสื้อผ้าไหมผสมฝ้ายตีเกล็ด เสื้อผ้าไหมผสมฝ้ายตีเกล็ด
22 เสื้อเชิ๊ตชายผ้าลินิน เสื้อเชิ๊ตชายผ้าลินิน
23 ไม้แกะสลัก ไม้แกะสลัก

สินค้าโอทอป ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง เชียงใหม่

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง เชียงใหม่

ภูฝ้ายไอเดีย
เชียงใหม่
A Pearl $ Stone Handmade
เชียงใหม่
กระเป๋าจิ๋ว
เชียงใหม่
United Arts Co., Ltd.(B2B)
เชียงใหม่
Sierra-Thai Ltd., Part.(B2B)
เชียงใหม่
Chiangmai Household Products Co., Ltd.(B2B)
เชียงใหม่
Karn Delight Limited Partnership(B2B)
เชียงใหม่
Smart Gallery
เชียงใหม่
ณรงค์ไม้แกะสลัก
เชียงใหม่