ข้อมูลตำบลหนองควาย อำเภอหางดง เชียงใหม่

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลหนองควาย เป็นตำบลหนึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของที่ว่าการอำเภอ มีหมู่บ้านทั้งหมด 11 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่1 บ้านตองกาย หมู่2 บ้านฟ่อน หมู่3 บ้านกองขิง หมู่4 บ้านต้นแกว๋น หมู่5 บ้านหนองควาย หมู่6 บ้านร้อยจันทร์ หมู่7 บ้านเหมืองกุง หมู่8 บ้านขุนแส หมู่9 บ้านสันทราย หมู่10 บ้านนาบุก หมู่11 บ้านสันป่าสัก หมู่12 บ้านตองกายเหนือ

พื้นที่

ตำบลหนองควาย มีพื้นที่ส่วนมากเป็นที่ราบ อยู่ในเขตระบบชลประทาน ราษฎรมีอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนมาก มีพื้นที่ประมาณ 17.40 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 7,325 ไร่ มีประชากรอยู่หนาแน่นปานกลาง พื้นที่บางส่วนเป็นหมู่บ้านจัดสรร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ทิศใต้ ติดกับ ต.บ้านแหวน และ ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่

อาชีพ

อาชีพหลัก รับจ้างและค้าขาย
อาชีพเสริม ทำอุตสาหกรรมในครัวเรือน และแปรรูปผลผลิตการเกษตร

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 3,869 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 3,482 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 90.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

มีถนนสายหลักเข้าสู่ตำบล คือ ถนนสายเชียงใหม่-ฮอด ซึ่งเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กมาตรฐาน 4 เลน ทางหลวงหมายเลข 108 และทางหลวงหมายเลข 1269 สายหางดง-สะเมิง และถนนลาดยางเชื่อมต่อภายในหมู่บ้านสะดวกในการเดินทาง

ผลิตภัณฑ์

เครื่องปั้นดินเผา,เฟอร์นิเจอร์เบาะรองนั่ง

สถานที่

1.ที่ทำการอบต.หมู่4
2.โรงเรียนสันป่าสัก
3.โรงเรียนบ้านฟ่อน
4.โรงเรียนบ้านตองกาย
5.โรงเรียนบ้านต้นเกว๋น
6.สถานีอนามัย
7.วัดตองกาย
8.วัดวุฑฒิราษฎร์
9.วัดศรีโพธิ์ทอง
10.วัดนาบุก
11.วัดอินทราวาส
12.วัดโพธิพิชิต
13.วัดร้อยจันทร์
14.วัดขุนเส

โรงแรม
1 ไชยมงคล 320 หมู่ 12 บ้านตองกาย ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230 โทร : 053-430665 โทรสาร : 053-234576 จำนวนที่พัก 4 ห้อง , ราคา 2,400 - 3,000 บาท
2 ไนท์ซาฟารี รีสอร์ท 33 หมู่ 12 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร : 0 5399 9015, 0 5399 9000 ต่อ 1063 โทรสาร : 0 5399 9099 จำนวนที่พัก 19 ห้อง, ราคา 3,600 - 4,500 บาท

สินค้าที่น่าสนใจ
1 เครื่องปั้นดินเผา เป็นเครื่องปั้นดินเผาทำด้วยมือ มีลวดลายและสีสวยงาม และมีขนาดต่างๆ ใช้เป็นเครื่องประดับตกแต่งบ้าน
2 เฟอร์นิเจอร์เบาะรองนั่ง เฟอร์นิเจอร์เบาะรองนั่ง หมอน ฯ
3 แตงกวาดอง แตงกวาดอง
4 แผ่นติดผนัง แผ่นติดผนัง
5 โทรศัพท์โบราณ โทรศัพท์โบราณ

สินค้าโอทอป ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง เชียงใหม่

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง เชียงใหม่