ข้อมูลตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า เชียงใหม่

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลท่าเดื่อ ตั้งอยู่ในเขตปกครอของอำเภอดอยเต่า ประกอบด้วย 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านแปลง3 หมู่ 2 บ้านแปลง8 หมู่ 3 บ้านแปลง5 หมู่ 4 บ้านวังหลาง หมู่ 5 บ้านหนองบัวคำ หมู่ 6 บ้านดงมะนะ

พื้นที่

มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ และเป็นเนินบ้างบางส่วน มีแม่น้ำปิงไหลผ่าน มีทะเลสาบดอยเต่าตั้งอยู่ด้วยและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.นาคอเรือ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
ทิศใต้ ติดกับ ต.มืดกา อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.มืดกา อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน
อาชีพเสริม ทำประมงน้ำจืด รับจ้าง

สาธารณูปโภค

- มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน
- มีระบบประปาใช้ครบทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

เป็นถนนลาดยางจากตัวจังหวัด ถึงตำบลท่าเดื่อ เป็นระยะทาง 125 กม.

ผลิตภัณฑ์

แปรรูปอาหารจากปลา

สถานที่

1. ทะเลสาบดอยเต่า
2. พระธาตุดอยเกิ้ง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 ทะเลสาบดอยเต่า เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และยาวประมาณ 140 กม. จาก อบต.ดอยเต่า ถึงเขื่อนภูมิพล อ.สามเงา จ.ตาก เป็นที่นิยมขงนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก จะมีเรือนแพบริการเป็นที่พักและบริการอาหารและเครื่องดื่มเป็นจำนวนมาก
2 วัดพระธาตุดอยเกิ้ง ตั้งอยู่ที่ หมู่ 55 ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอ 60 กม. เป็นพระเจดีย์ที่บรรจุพระบรมธาตุส่วนพระนาราซ ตั้งอยู่บนภูเขาสูงมองเห็นทิวทัศน์ที่สวยงาม
3 ทะเลสาบดอยเต่า

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าจก ผ้าจก
2 ผ้ารองจาน ผลิตภัณฑ์ผ้ารองจาน เป็นผ้าฝ้ายทอมือ มีความประณีต ลวดลายและสีสันสวยงาม เนื้อผ้าดี คงทน มีให้เลือกมากมาย
3 แปรรูปอาหารจากปลา ผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารจากปลา เช่น ปลาวง ปลากรอบ ปลาสามรส ปลาป่น ปลาร้าผง น้ำพริก ฯลฯ มีรสชาติอร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย ได้รับมาตรฐาน อย. ไม่ใส่สารกันบูด สามารถเก็บไว้ได้นาน

สินค้าโอทอป ตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า เชียงใหม่

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า เชียงใหม่