ข้อมูลตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี เชียงใหม่

Standard Post with Image

เว็บไซต์ : เทศบาลตำบล ไชยสถาน(http://www.theyang.go.th/)

ประวัติความเป็นมา

ตำบลไชยสถาน ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของ อำเภอสารภี ประกอบไปด้วย 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านต้นโชคหลวง, หมู่ที่ 2 บ้านศรีสองเมือง, หมู่ที่ 3 บ้านศรีบุญเรือง, หมู่ที่ 4 บ้านต้นยางหลวง, หมู่ที่ 5 บ้านยวม, หมู่ที่ 6 บ้านโพธิมงคง, หมู่ที่ 7 บ้านเชียงขาง, หมู่ที่ 8 บ้านต้นยางหลวง

พื้นที่

เป็นที่ราบลุ่ม ไม่มีป่าไม้ และภูเขา สภาพเดิมทั่วไปเป็นดินร่วนปนทรายเหมาะสำหรับเกษตรกรรม มีพื้นที่ทั้งหมด 3,413 ไร่ 5.4 ตร.กม.

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ทิศใต้ ติดกับ ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ป่าบง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หนองผึ้ง และ ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,874 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 564 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 30.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

- ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 11 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่ - ลำปาง
- ถนนสายเลี่ยงเมือง 1 ผ่านหมู่ที่ 3
- ถนนสายดอนจั่น - สันกำแพง ผ่านหมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 6

ผลิตภัณฑ์

ขนมอบ,แชมพู,เครื่องจักสาน,เซรามิค

สถานที่

1. วัดต้นโชคหลวง หมู่ที่ 1
2. วัดศรีสองเมือง หมู่ที่ 2
3. วัดศรีบุญเรือง หมู่ที่ 3
4. วัดนันทาราม หมู่ที่ 4
5. วัดอุโบสถ หมู่ที่ 5
6. วัดโพธิมงคล หมู่ที่ 6
7. วัดเชียงขาง หมู่ที่ 7
8. วัดต้นยางหลวง หมู่ที่ 8

โรงแรม
1 บัวศรี 50 หมู่ 1 ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140 Tel : 053 438 302-3, 086 500 0821

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระเป๋าผ้า (กระเป๋าผ้าไหม) กระเป๋าผ้า (กระเป๋าผ้าไหม)
2 ขนมอบ ผลิตภัณฑ์ขนมอบ มีหลายชนิด เช่น ขนมไข่, เค้กกล้วยหอม, ขนมปังกรอบ, คุกกี้, โมจิ
3 น้ำพริกหนุ่ม น้ำพริกหนุ่ม
4 ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน เป็นภาชนะที่ทำจากไม้ไผ่, หวาย ใช้บรรจุสิ่งของ
5 ผลิตภัณฑ์เซรามิก เป็นผลิตภัณฑ์เซรามิค อาทิเช่น จาน ชาม ของตกแต่งบ้าน ของที่ระลึก ตลอดถึงงานทุกอย่างที่มีขบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผา
6 ผ้าไหมยกทองเชียงใหม่ ผ้าไหมยกทองเชียงใหม่
7 เสื้อผ้าสำเร็จรูป เสื้อผ้าสำเร็จรูป
8 แชมพูสระผม, ครีมนวดผม ผลิตภัณฑ์แชมพู และครีมนวดผม ที่ผลิตจากสมุนไพร

สินค้าโอทอป ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี เชียงใหม่

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี เชียงใหม่