ข้อมูลตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง ลำพูน

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลเหมืองง่า ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมืองลำพูน ประกอบไปด้วย 10 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านต้นผึ้ง บ้านเหมืองง่า บ้านศรีบุญยืน บ้านวังทอง บ้านป่าขาม บ้านทุ่ง บ้านป่าแขม บ้านหลุก บ้านหัวยาง บ้านศรีสองเมือง

พื้นที่

ตำบลเหมืองง่า มีสภาพเป็นพื้นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำกวง ไหลผ่าน และมีหมู่บ้านที่ตั้งอยู่คือ หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 และ 10

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.หนองช้างคืน และต.ประตูป่า อ.เมือง จ.ลำพูน
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.ในเมือง และ ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.บ้านกลาง และ ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.ประตูป่า อ.เมือง จ.ลำพูน

อาชีพ

ทำสวน รับจ้าง ค้าขาย

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 3,500 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00

การเดินทาง

จากอำเภอใช้ทางหลวง(ถนนลำพูน-เชียงใหม่) ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร สภาพถนนภายในหมู่บ้านของตำบลเหมืองง่าเป็นถนนลาดยางเชื่อมตำบลและอำเภอ จำนวน 5 สาย ถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน 80 สาย ถนนลาดยางภายในหมู่บ้านจำนวน 10 สาย ถนนลูกรังภายในหมู่บ้านจำนวน 10 สาย และถนนดินจำนวน 10 สาย

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์จากเศษกระดาษเหลือใช้ -กาละแมลำใย และน้ำพริกเผากุ้ง

สถานที่

1) ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองง่า
2) สวนกาญจนาภิเษก ร.9
3) วัดโบราณ (วัดบ้านหลุก)
4) พระเจ้าฝนแสนห่า (วัดเหมืองง่า)

โรงแรม
1 ลำพูน แมนชั่น 283 ถ.จามเทวี (ตรงข้ามโรงพยาบาลลำพูน) ต.เหมืองง่า อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทร : 0 5353 4687-9 โทรสาร : 0 5353 4690 จำนวนที่พัก 12 ห้อง, ราคา 350 - 450 บาท

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กล่องผ้าไหม กล่องผ้าไหม
2 น้ำผึ้ง น้ำผึ้ง
3 น้ำพริกเผา น้ำพริกเผา
4 ผลิตภัณฑ์จักสานจากวัสดุเหลือใช้ มีหลากหลายชนิดให้เลือก เช่น ตะกร้าผลไม้ ตะกร้าไวท์ ขันโตก กล่องใส่กระดาษทิชชู แจกัน
5 ผลไม้แปรรูป เครื่องดื่มสำเร็จรูป ผลไม้อบแห้ง
6 ผ้าม่าน 2 สี ผ้าม่าน 2 สี
7 ลำไยอบแห้ง ลำไยอบแห้ง
8 ลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง ลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง
9 หมูยอแปมแปม หมูยอแปมแปม
10 เซรามิกส์เคลือบโบราณ เซรามิกส์เคลือบโบราณ

สินค้าโอทอป ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง ลำพูน

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง ลำพูน