ข้อมูลตำบลบ้านแป้น อำเภอเมือง ลำพูน

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบ้านแป้นตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมืองลำพูน แบ่งพื้นที่เป็น 2 เขต คือ เขตเทศบาลตำบล มีหมู่ที่ 3,5,6,7,8 และเขตองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) มีหมู่ที่ 1,2,4,9 ประกอบไปด้วย 9 หมู่บ้าน

พื้นที่

ตำบลบ้านแป้น มีสภาพเป็นพื้นที่ราบและราบลุ่มแม่น้ำ คือ ลำน้ำแม่กวง และลำน้ำแม่ทา และสภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบ คือ หมู่ที่ 1,5,6,7,8 และที่ราบลุ่มแม่น้ำ คือ หมู่ที่ 2,3,4,9

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลต้นธง และตำบลเวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมือง จ.ลำพูน
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลหนองหนาม อำเภอเมือง จ.ลำพูน
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลเหมืองจี้ และต.บ้านแป้น อ.เมือง จ.ลำพูน

อาชีพ

อาชีพหลัก อุตสาหกรรมขนาดเล็ก
อาชีพเสริม การเกษตร และรับจ้างทั่วไป

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 598 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 448 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 53.51 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางจากอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนไปทางทิศใต้ตามทางหลวงหมายเลข 11 (ถนนลำพูน-ป่าซาง) แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 1033 (ถนนท่าจักร-แม่ทา) ประมาณ 8 กิโลเมตร จึงเดินทางเข้าสู่ตำบลหมู่บ้าน เขตตำบลบ้านแป้น ซึ่งถนนภายในหมู่บ้าน ตำบล เป็นถนนคอนกรีต

ผลิตภัณฑ์

จักสานหมวก

สถานที่

1) ที่ทำการเทศบาลตำบลบ้านแป้น
2) ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้น
3) หอศิลป์อุทยานธรรมะ ม.1

สินค้าที่น่าสนใจ
1 การจักสานไม้ไผ่ (หมวก) ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ ใบ มาสานเป็นหมวกชาวสวน หมวกใบลาน
2 สมุนไพรบำรุงรากผม สมุนไพรบำรุงรากผม
3 หัตถกรรมผ้ามัดย้อม ชุดนอนผ้ามัดย้อม แขนกุด
4 เทียนหอม เทียนหอม
5 แกะสลักตอกลายแผ่นอลูมิเนียม แผ่นภาพลายชนช้าง เป็นรูปชนช้างของพระนเรศวรปูพื้นด้วยผ้ากำมะยี่ใส่กระจก แผ่นรูปทำมาจากแผ่นอลูมิเนียม กรอบเป็นกรอบไม้มีหลากหลายลาย แล้วแต่ความพึงพอใจ

สินค้าโอทอป ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมือง ลำพูน

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมือง ลำพูน