ข้อมูลตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง ลำพูน

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบ้านโฮ่งตั้งอยู่ทางทิศใต้ของที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง ห่างจากที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง ประมาณ 3 กิโลเมตร ห่างจากศาลากลางจังหวัดลำพูนประมาณ 38 กิโลเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโฮ่ง ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ 19 มกราคม 2539 ประกอบด้วยหมู่บ้านในเขตพื้นที่ จำนวน 14 หมู่บ้าน

พื้นที่

เนื้อที่โดยประมาณทั้งตำบล 102.32 ตารางกิโลเมตร โดยมีพื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 71 ตารางกิโลเมตร หรือจำนวน 41,500

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลนครเจดีย์ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลหนองปลาสวาย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

อาชีพ

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งเป็นการเกษตรที่สามารถทำรายได้หมุนเวียนตลอดปี พืชเศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่ หอมแดง กระเทียม ลำไย และข้าว

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,805 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 1,673 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 93.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

องค์การบริหรส่วนตำบลบ้านโฮ่ง มีถนนตัดผ่านคือ ถนนสายโยธาธิการ(ป่าป่วย หนองเขียด) ถนนเร่งรัดพัฒนาชนบทและถนนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโฮ่งสร้างขึ้น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างอีกหลายสาย ทำให้การคมนาคมสะดวก

ผลิตภัณฑ์

การแปรรูปและการถนอมอาหาร

สถานที่

โรงแรม ปั๊มน้ำมัน(หลอด) ร้านค้าจำหน่ายแก๊ส ร้านค้าชุมชน ร้านอาหาร ตลาดนัด โรงสี

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดบ้านโฮ่งหลวง

โรงแรม
1 ริมน้ำ บ้านป่าป๋วย หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 51130 ราคา 200 - 350 บาท

ร้านอาหาร
1 จาวเหนือ บ้านดอยก้อม หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านโฮ่ง จำหน่ายอาหารตามสั่ง/มีคาราโอเกะ
2 นัดทิพย์ บ้านป่าป๋วย หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านโอ่ง จำหน่ายอาหารตามสั่ง/อาหารเหนือ
3 ประสิทธิเลิศรส บ้านห้วยกาน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโฮ่ง จำหน่ายอาหารตามสั่ง
4 ลาบไก่ บ้านห้วยห้า หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโฮ่ง จำหน่ายอาหารลาบไก่/อาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระเทียมดอง 3 รส กระเทียมสด
2 กลองสะบัดชัย กลองสะบัดชัย
3 ชุดเครื่องแกงไทยแบบผงผสมกะทิ ชุดเครื่องแกงไทยแบบผงผสมกะทิ
4 ผ้าฝ้าย ผ้าฝ้าย
5 ผ้าฝ้ายทอมือ ทอผ้าฝ้ายพื้นเมือง(ย้อมสีจากเปลือกไม้) ทอเป็นผืนสามารถแปรรูปเป็นผลิตต่าง ๆ ได้
6 ลำไยกวนผสมน้ำผึ้ง ลำไยกวนผสมน้ำผึ้ง
7 ลำไยสดอินทรีย์ (Chana Orqanic) ลำไยสดอินทรีย์ (Chana Orqanic)
8 สมุนไพรขัดผิวหน้าขมิ้นชันและน้ำผึ้ง สมุนไพรขัดผิวหน้าขมิ้นชันและน้ำผึ้ง
9 เค้กลำไย เค้กลำไย
10 เค้กลำไย เค้กลำไย
11 เค้กหอมแดง เค้กหอมแดง
12 แชมพูสูตรสมุนไพร แชมพูสูตรสมุนไพร

สินค้าโอทอป ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง ลำพูน

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง ลำพูน