ข้อมูลตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง ลำพูน

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลเหล่ายาว ตั้งอยู่ในเขตลุ่มน้ำลี้ทางตอนเหนือของเขตพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ห่างจากที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง 7 กิโลเมตร มีหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ จำนวน 11 หมุ่บ้าน ประชากรส่วนใหญ่เป็นเชื้อสายไทยใหญ่

พื้นที่

ตำบลเหล่ายาวเป็นพื้นที่ราบอยู่ทางตอนกลางและทิศตะวันตกของอำเภอบ้านโฮ่งตามแนวแม่น้ำลี้ไหลผ่าน ส่วนทิศเหนือและทิศตะวันออกเป็นภูเขาเตี้ย ๆ มีลักษณะคล้ายลูกคลื่น ซึ่งเป็นแนวเขตติดต่อกับอำภอป่าซาง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.หนองปลาสวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

อาชีพ

ทำสวน ทำไร่

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,598 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 98.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 2,105 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 80.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

ผลิตภัณฑ์

ลำไยอบแห้ง,น้ำผึ้งลำไย

สถานที่

วัดม่วงโตน วัดทุ่งโป่ง วัดเหล่ายาว วัดดอยแดน วัดดงมะเฟียง วัดมะคับทอง วัดแพะโป่ง วัดดอนชัย วัดป่ายาง

ร้านอาหาร
1 น้ำฝนคาราโอเกะ ปากทางม่วงโตน ตำบลเหล่ายาว จำหน่ายอาหารตามสั่ง
2 ปานทิพย์ บ้านแพะโป่ง หมู่ที่ 8 ตำบลเหล่ายาว จำหน่ายอาหารตามสั่ง
3 ปาริชาติ ม่วงโตน หมู่ที่ 1 ตำบลเหล่ายาว จำหน่ายอาหารพื้นเมือง เช่น ลาบ แกงอ่อม

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ขิงชงพร้อมดื่ม ขิงชงพร้อมดื่ม
2 จักสานใบตาล จักสานใบตาล
3 น้ำจิ้มสุกี้ น้ำจิ้มสุกี้
4 น้ำผึ้ง น้ำผึ้ง
5 น้ำผึ้งลำไย น้ำผึ้งลำไย
6 ลำไยอบแห้ง ลำไยอบแห้งมี 2 ชนิด ได้แก่ ลำไยอบแห้งทั้งเปลือก และลำไยอบแห้งเฉพาะเนื้อ ใช้บริโภค หรือประกอบอาหารคาว-หวาน มีสรรพคุณเป็นสมุนไพรบำรุงกำลัง บำรุงสุขภาพ

สินค้าโอทอป ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง ลำพูน

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง ลำพูน