ข้อมูลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ ลำพูน

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลป่าไผ่อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอลี้ประมาณ 3 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากตัวเมืองลำพูน 100 กิโลเมตร หมู่บ้านตั้งอยู่เรียงรายริมถนนพหลโยธิน สาย 106 แบ่งการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบ มีแม่น้ำลี้ไหลผ่าน ดิน น้ำอุดมสมบูรณ์ พื้นที่จึงเหมาะสำหรับการทำการเกษตร พืชเศรษฐกิจหลักของตำบล ได้แก่ ลำไย มะม่วงมหาชนก ส้มโชกุน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หอม กระเทียม กระหล่ำปลี พริก

พื้นที่

ตำบลป่าไผ่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของตัวเมืองลำพูน มีพื้นที่ทั้งหมด 36,415 ไร่ เป็นพื้นที่การเกษตร 18,715 ไร่ พื้นที่อยู่อาศัย 7,448 ไร่ ที่ป่าชุมชนและที่สาธารณะ มีแม่น้ำลี้ไหลผ่าน 1 สาย มีแหล่งน้ำธรรมชาติคือ อ่างเก็บน้ำห้วยแหน ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ตำบลป่าไผ่ มีลักษณะเป็นพื้นที่มีภูเขามาก พื้นที่ส่วนใหญ่จะเพาะปลูกสวนลำไยซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจ ของจังหวัดลำพูน และมีลำน้ำแม่ลี้ไหลผ่าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

อาชีพ

อาชีพหลัก เกษตรกรรม ได้แก่ การทำสวนลำไย ทำไร่ข้าวโพด สวนหอม กระเทียม และมีแม่น้ำลี้ไหลผ่าน

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,868 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 80.00

การเดินทาง

สามารถใช้เส้นทางตามถนนพหลโยธิน ทางหลวงหมายเลข 106 โดยผ่านทางอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน–อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

ผลิตภัณฑ์

ผ้าฝ้ายทอมือ ผ้าทอกระเหรี่ยง ดอกไม้ดินไทย ถ้ำป่าไผ่

สถานที่

1. วัดพระพุทธบาทผาหนาม
2. วัดพระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่
3. วัดพุทธ 11 แห่ง
4. โบสถ์ คริสต์ 2 แห่ง
5. สถานีอนามัยประจำตำบล 1 แห่ง
6. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไผ่
7. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ 8 แห่ง
8. โรงเรียนระดับประถมศึกษา 5 แห่ง
9. โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 1 แห่ง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดพระพุทธบาทผาหนาม ตั้งอยู่หมู่ที่ 12 บ้านผาหนาม ตำบลป่าไผ่ เป็นวัดที่ครูบาขาวปี (พระอภิชัยขาวปี) ซึ่งป็นศิษย์เอกของครูบาศรีวิชัย ได้สร้างวัดผาหนามบริเวณเชิงดอยผาหนาม ท่านถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2520 ปัจจุบันร่างท่านยังไม่เน่าเปื่อย บรรจุอยู่ในโลงแก้ว ตั้งอยู่ที่ศาลาวัดพระพุทธบาทผาหนาม
2 พระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่ รอยพระพุทธบาทต้งอยู่เหนือดอยโตนบริเวณหลังถ้ำป่าไผ่ หมู่ที่ 1 บ้านแม่ป่าไผ่ ตำบลป่าไผ่ ในปี 2523 พ่อน้อยจุ่ม ขัดสาร ได้เป็นผู้พบรอยพระพุทธบาทแห่งนี้ พระครูบาชัยยะวงษาพัฒนา แห่งวัดพระพุทธบาทห้วยต้มได้มาตรวจดูด้วยญาณองค์หลวงปู่ฯ เป็นรอยพระพุทธบาทข้างซ้าย

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กาแฟสำเร็จรูปผสมลำไย กาแฟสำเร็จรูปผสมลำไย
2 ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทยบ้านแม่ป่าไผ่ เป็นดอกไม้ประดิษฐ์ใช้วัตถุดิบทำจากดินไทย เป็นของชำร่วย ที่ระลึก
3 น้ำผึ้งตราฮันนีดิวส์ น้ำผึ้งตราฮันนีดิวส์
4 ผ้าทอลายดีบ้านดงสักงาม เป็นผ้าฝ้ายทอมือ ทอลวดลายแบบโบราณ ใช้สำหรับห่มนอน
5 ผ้าม่านผ้าทอมือประยุกต์ ผ้าม่านผ้าทอมือประยุกต์
6 หัตถกรรมหิน หัตถกรรมหิน
7 หัตถกรรมหินสี หัตถกรรมหินสี

สินค้าโอทอป ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ ลำพูน

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ ลำพูน