ข้อมูลตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง ลำพูน

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลทุ่งหัวช้าง ประกอบด้วยหมู่บ้าน 12 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านทุ่งเป็ด บ้านหนองป่าตึง บ้านทุ่งหัวช้าง บ้านหัวขัว บ้านโป่งแดง บ้านแม่ปันเดง บ้านสัญชัย บ้านใหม่เจริญญา บ้านดง บ้านหนองผำ บ้านสันดอนมูล และบ้านดอยวงศ์

พื้นที่

ส่วนใหญ่เป็นภูเขา และพื้นที่ราบ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลตะเคียนปม
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลบ้านปวง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดลำปาง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอลี้

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทอผ้าชาวเขา

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,500 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 97.00

การเดินทาง

จากจังหวัดลำพูนใช้เส้นทาง ถนนแม่อาว-ทุ่งหัวช้าง

ผลิตภัณฑ์

ชุดนักเรียน

สถานที่

1) พระธาตุดอยกวางคำ
2) พระพุทธบาทสี่รอย
3) อ่างเก็บน้ำแม่ปันเดง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ชุดนักเรียน ชุดนักเรียนชายหญิง ประกอบด้วย กางเกง หรือกระโปรงสีน้ำเงิน สีกากี เสื้อสีขาว
2 ผ้าไหมยกดอก ผ้าไหมยกดอก
3 ย่าม ย่าม

สินค้าโอทอป ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง ลำพูน

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง ลำพูน