ข้อมูลตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง ลำพูน

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบ้านปวง ประกอบไปด้วย 11 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านแม่บอนเหนือ บ้านห้วยโป่ง บ้านห้วยปิง บ้านหนองบัว บ้านหนองกอก บ้านใหม่ บ้านปวง บ้านดอนมูล บ้านสันดอนฮอม บ้านแม่บอนใต้ บ้านล้องสันติสุข

พื้นที่

เป็นหนึ่งในสามตำบลในอำเภอทุ่งหัวช้าง โดยตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอ มีเนื้อที่ประมาณ 215.578 ตร.กม. สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาและที่ราบ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลทุ่งหัวช้าง
ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอเถิน
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอเสริมงาม
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอลี้

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทอผ้า

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,200 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 248 หลังคาเรือน

การเดินทาง

1. สายแม่อาว-ไม้ตะเคียน-ทุ่งหัวช้าง เริ่มจากบ้านแม่อาว ต.นครเจดีย์ ระยะทางประมาณ 75 กม.
2. สายบ้านแม่เทย-ทุ่งหัวช้าง-บ้านปวง เริ่มจากบ้านแม่เทย ต.แม่ตืน ระยะทางประมาณ 34 กม.
3. สายลี้-บ้านปวง เริ่มจากบ้านใหม่ศิวิลัย ต.ลี้ ระยะทางประมาณ 17 กม.

ผลิตภัณฑ์

ผ้าทอยกดอก-ผ้าไหมยกดิ้นทอง

สถานที่

1) วัดดอนแก้ว

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
2 ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม (คุณปาริชาติ) ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
3 ผ้าฝ้ายทอมือและผ้าไหมยกดอก เป็นผ้าพื้นและผ้ายกดอก
4 ผ้าไหมยกดอก ผ้าไหมยกดอก
5 ผ้าไหมยกดอก ผ้าไหมยกดอก
6 ผ้าไหมยกดอก ผ้าไหมยกดอก
7 ผ้าไหมยกดอกลำพูน ผ้าไหมยกดอกลำพูน
8 ผ้าไหมยกดอกโบราณ ผ้าไหมยกดอกโบราณ
9 มะละกอฮอลแลนด์ มะละกอฮอลแลนด์
10 สไบคลุมไหล่ สไบคลุมไหล่ เป็นงานปราณีต สวยงาม มีหลากหลายรูปแบบให้เลือกตามความต้องการ

สินค้าโอทอป ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง ลำพูน

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง ลำพูน