ข้อมูลตำบลปากบ่อง อำเภอป่าซาง ลำพูน

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลปากบ่อง ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาอบต. พ.ศ. 2537 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 เป็น อบต.ชั้น 5 จนถึงปัจจุบัน

พื้นที่

ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอป่าซาง ระยะทางจากตัวอำเภอประมาณ 3 กิโลเมตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อ ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
ทิศใต้ ติดต่อ ตำบลป่าซาง ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จ.ลำพูน
ทิศตะวันออก ติดต่อ ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
ทิศตะวันตก ติดต่อ เขตแม่น้ำปิง กั้นระหว่างเขตอำเภอป่าซาง จ.ลำพูน กับอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

อาชีพ

อาชีพหลักคือ ทำสวนทำไร่
อาชีพเสริมคือ รับจ้างตัดเย็บชุดกันหนาว รับจ้างแกะลำไย ปลาแดดเดียว

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้า น้ำประปา และโทรศัพท์ครบทุก 5 หมู่บ้าน

การเดินทาง

ใช้เส้นทางคมนาคมทางบก ถนนหมายเลข 1152 ระยะทาง 3 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

เสื้อสตรีผ้าฝ้าย

สถานที่

วัด 4 แห่ง อบต. ม. 4 สถานีอนามัย ต.ปากบ่อง ม. 5

สถานที่ท่องเที่ยว
1 ฝายหนองสลีก เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั่วไป

ร้านอาหาร
1 ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ 180 หมู่ 1 ตำบลปากบ่อง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน จำหน่ายก๋วยเตี๋ยวเป็ด ขาหมู ข้าวหน้าเป็ด ข้าวขาหมู

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ชุดนอนกันหนาว ชุดกันหนาวคละสีลาย
2 บุหงารำไป บุหงารำไป
3 เสื้อลำลองสตรี เสื้อลำลองสตรี
4 เสื้อสตรีผ้าฝ้าย เสื้อสตรีผ้าฝ้าย

สินค้าโอทอป ตำบลปากบ่อง อำเภอป่าซาง ลำพูน

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลปากบ่อง อำเภอป่าซาง ลำพูน