ข้อมูลตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง ลำพูน

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลแม่แรง เป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอป่าซาง ซึ่งประกอบด้วย 11 หมู่บ้านได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านกองงาม, หมู่ที่ 2 บ้านแม่แรง, หมู่ที่ 3 บ้านต้นผึ้ง, หมู่ที่ 4 บ้านดอนตอง, หมู่ที่ 5 บ้านหนองเงือก, หมู่ที่ 6 บ้านสันกอดู่, หมู่ที่ 7 บ้านดอนหลวง, หมู่ที่ 8 บ้านป่าเบาะ, หมู่ที่ 9 บ้านดอนน้อย, หมู่ที่ 10 บ้านป่าบุก, หมู่ที่ 11 บ้านสันกอดู่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ปากบ่อง อ.ป่าซาง
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.ท่าตุ้ม, ต.มะกอก อ.ป่าซาง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ป่าซาง, ต.ม่วงน้อย อ.ป่าซาง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.บ้านเรือน อ.ป่าซาง

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน
อาชีพรอง ทอผ้าฝ้าย

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,204 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 1,000 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 45.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

ผลิตภัณฑ์

ผ้าฝ้ายทอมือ-ผ้าซิ่นปักชนบท-ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย-รองเท้าผ้าฝ้าย

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระเป๋าคุณหญิง กระเป๋าคุณหญิง
2 กระเป๋าผ้า กระเป๋าผ้า
3 กระเป๋าผ้าฝ้าย กระเป๋าผ้าฝ้าย
4 กระเป๋าผ้าฝ้ายทอมือ กระเป๋าผ้าฝ้ายทอมือ
5 ตะกร้าผ้าแมวเหมียว ตะกร้าผ้าแมวเหมียว
6 ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย
7 ผลิตภัณฑ์จากไม้แกะสลัก ผลิตภัณฑ์จากไม้แกะสลัก
8 ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย
9 ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือ ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือ เป็นเครื่องใช้ต่างๆ เช่น ผ้าปูโต๊ะ ที่รองจาน ปลอกหมอนอิง
10 ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือบ้านดอนหลวง
11 ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายบ้านหนองเงือก เนื้อผ้าดี มีรูปแบบสีสันสวยงาม
12 ผ้าคาดโต๊ะ ผ้าคาดโต๊ะ
13 ผ้าซิ่นปักชนบท
14 ผ้าปูโต๊ะ ผ้าปูโต๊ะ
15 ผ้าปูโต๊ะ ผ้าปูโต๊ะ
16 พรม พรม
17 พรมปูพื้น พรมปูพื้น
18 พรมปูพื้นผ้าจีบ พรมปูพื้นผ้าจีบ
19 พรมเช็ดเท้า พรมเช็ดเท้า
20 รองเท้ายางรถยนต์ รองเท้ายางรถยนต์
21 หัตถกรรมผ้าฝ้าย (คุณอุดม) หัตถกรรมผ้าฝ้าย
22 เสื้อบาติกสำเร็จรูป เสื้อบาติกสำเร็จรูป
23 เสื้อผ้าสำเร็จรูป,ผ้าฝ้ายทอมือ จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ : อนุรักษ์ลวดลายผ้าที่ทอด้วยมือ
24 เสื้อผ้าสำเร็จรูปสตรีชุดเดรส เสื้อผ้าสำเร็จรูปสตรีชุดเดรส
25 โคมไฟผลิตจากไม้ไผ่และกระดาษสา โคมไฟผลิตจากไม้ไผ่และกระดาษสา
26 ไวน์กระชายดำ ไวน์กระชายดำ

สินค้าโอทอป ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง ลำพูน

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง ลำพูน