ข้อมูลตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง ลำพูน

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบ้านเรือน ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ปัจจุบันเป็น อบต.ชั้น 5

พื้นที่

ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอป่าซาง ระยะทางจากตัวอำเภอประมาณ 8 กิโลเมตร ใช้ทางหลวงชนบทสายป่าซาง - หนองดู่ มีพื้นที่ทั้งหมด 6.728 ตารางกิโลเมตร เป็นที่ราบลุ่มตามชายฝั่งลำน้ำปิง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลปากบ่อง , ตำบลแม่แรง
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลท่าตุ้ม และแม่น้ำปิง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลแม่แรง , ตำบลท่าตุ้ม
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ แม่น้ำปิง และอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

อาชีพ

อาชีพหลักทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม ทอผ้า ตัดเย็บเสื้อผ้า รับจ้างทั่วไป

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,217 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 500 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 41.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

1.ถนนสายสบทา - ท่าลี่ ระยะทาง 8 กิโลเมตร จากตำบลบ้านเรือน ถึงอำเภอป่าซาง
2.ถนนสายเชียงใหม่ - ฮอด ระยะทาง 4 กิโลเมตร จากตำบลบ้านเรือน ถึงอำเภอสันป่าตอง

ผลิตภัณฑ์

วัดบ้านเหล่าพระเจ้าตาเขียว,ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือ

สถานที่

1.วัด 8 แห่ง
2.สถานีอนามัยตำบล
3.ฝายหนองสลีก

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดบ้านเหล่าพระเจ้าตาเขียว ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 บ้านเหล่าพระเจ้าตาเขียว ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง เป็นวัดเก่าแก่ มีพระพุทธรูปตาเขียว เป็นองค์พระประธานในวิหารวัดบ้านเหล่าฯ ซึ่งมีอายุราวประมาณ 1,300 ปี(มีเหตุปฏิหารณ์เกิดขึ้นขณะที่ก่อสร้างพระวิหารใหม่ คนงานเกิดพลาดทำลวดสลิงขาดขณะลำเลียงคานและพื้นสำเร็จรูปขึ้นไปวางบนหลังคา พื้นสำเร็จรูปพุ่งลงมาบนเศียรพระแต่หยุดชะงักเพียงแค่นั้น)ด้วยความศรัทธาในองค์พระฯจึงมีศิษย์ญานุศิษย์และญาติโยมผู้คอยเกื้อหนุนอุปถัมภ์มากมาย เป็นวัดที่มีวิหารงดงามด้วยลายปูนปั้นที่วิจิตรบรรจง

โรงแรม
1 โฮมสเตย์อะควาเรล 265 หมู่ 1 ตำบลบ้านเรือน อำเภอพระแสง จังหวัดลำพูน 51120 โทร & โทรสาร : (053) 593099 ห้องนอนมี 2 เตียง (เตียงแบบเดอลุกซ์) มีห้องน้ำ ฝักบัว น้ำอุ่น พัดลม เป็นห้องปีกไม้

ร้านอาหาร
1 ลาบบัวลอย หมู่ 5 ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน จำหน่ายร้านอาหารพื้นเมือง อาหารที่ทำจากปลาทับทิม เช่น ปลาเผา ปลาทอด ปลานึ่ง ปลาลวก

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระดาษสา กระดาษสาคละสี , ลาย , ขนาด
2 กล่องไม้ใส่หมากรุก กล่องไม้ใส่หมากรุก
3 ข้าวเกรียบเห็ดหอม ข้าวเกรียบเห็ดหอม
4 ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย เช่น ผ้าถุง, ผ้าปูโต๊ะ, ปลอกหมอน, ผ้าเช็ดเท้า, ผ้าม่าน, ผ้าเช็ดมือ เป็นต้น
5 ผ้าถุง ผ้าถุง
6 ผ้าฝ้ายทอมือ ผ้าฝ้ายทอมือ
7 สิ่งประดิษฐ์แปรรูปจากผ้าบาติก ประดิษฐ์ชุดแม่บ้านขายาว ชุดขาสั้น ชุดนอน กางเกงสะดอ กางเกงขายาว(จากผ้าบาติก)
8 สิ่งประดิษฐ์แปรรูปจากผ้าฝ้ายทอมือ ประดิษฐ์ชุดพื้นเมืองสำเร็จรูป(ผ้าถุง เสื้อ) ปลอกหมอน เบาะรองนั่ง ผ้าเช็ดมือ รองเท้า ผ้าปูโต๊ะ ผ้าคลุมเตียง ผ้าม่าน
9 หัตถกรรมแปรรูปผ้าฝ้าย ผ้าซิ่น ผ้าชิ้นตัดเสื้อ สีธรรมชาติ ลายประยุกต์
10 หัตถกรรมแปรรูปผ้าฝ้ายทอมือ ผ้าปูโต๊ะ ผ้าม่าน ผ้าคลุมเตียง

สินค้าโอทอป ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง ลำพูน

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง ลำพูน