ข้อมูลตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือง ลำปาง

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลต้นธงชัย เป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอเมือง มีหมู่บ้านจำนวน 11 หมู่บ้าน คือ บ้านต้นธงชัย บ้านวังหม้อ บ้านพระเจ้าทันใจ บ้านห้วยทราย บ้านศรีดอนชัย บ้านแม่ทรายคำ บ้านห้วยฮี บ้านนาป้อใต้ บ้านจำบอน บ้านจำบอนเก่า และบ้านวังหม้อพัฒนา

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ฝาย อ.เมือง จ.ลำปาง
ทิศใต้ ติดกับ เทศบาลนครลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บ้านเอื้อม อ.เมือง จ.ลำปาง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 5,125 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.70 ของพื้นที่

ผลิตภัณฑ์

เซรามิกต่างๆ

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ชุดกล่องอเนกประสงค์ ชุดกล่องอเนกประสงค์
2 ดอกกุหลาบกระดาษสา ดอกกุหลาบกระดาษสา
3 ตุงจัยแขวนโชว์ ตุงจัยแขวนโชว์ไหมประดิษฐ์
4 ตุ๊กตาปั้นมือ เซรามิค ตุ๊กตาปั้นมือ เซรามิค
5 ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
6 ผลิตภัณฑ์เซรามิค ผลิตภัณฑ์เซรามิค
7 สามเณร ปั๋นพร สามเณร ปั๋นพร
8 เซรามิก เซรามิกเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำมาประดิษฐ์เป็นของใช้ เช่น กระปุกออมสิน แก้ว แจกัน ของตั้งโชว์ต่างๆ
9 โคมศรีล้านนา โคมไฟล้านนาที่มีขนาดใหญ่เรียกว่า โคมไฟแปดเหลี่ยม ขนาดกลาง เล็ก และแบบต่าง ๆ มากมายจะใช้ในเทศกาล วันลอยกระทง หรือประเพณียี่เป็ง

สินค้าโอทอป ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือง ลำปาง

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือง ลำปาง