ข้อมูลตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา ลำปาง

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลวังพร้าว แยกมาจากตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา ราษฎรส่วนใหญ่เดินทางมาจากอำเภอแม่ทะ มาตั้งถิ่นฐานตามลำน้ำแม่จาง โดยเข้ามาค้าขายในอำเภอเกาะคา ขนส่งสินค้ามาตามลำน้ำแม่จาง เป็นสินค้าทางการเกษตร พอเดินทางมาถึงวังส้มป่อย จะเกิดน้ำหมุน ทำให้มะพร้าวที่ขนส่งมาขายจมหายในน้ำ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งชาวบ้านจึงขนานนามว่า "วังพร้าว"

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ลาดชัน มีพื้นที่ราบตามลำน้ำแม่จาง มีชาวบ้านตั้งบ้านเรือนตามแนวแม่น้ำ และสองผั่งถนนพหลโยธิน มีอ่างเก็บน้ำแม่ธิสำหรับเป็นแหล่งน้ำในการเพาะปลูก

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
ทิศใต้ ติดกับ ต.นาแสง อ.เกาะคา จ.ลำปาง
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,948 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 1,130 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 14.93 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ถนนพหลโยธิน ระยะห่างจากอำเภอเกาะคา 5 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดลำปาง 15 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

เต้าเจี้ยว

สถานที่

1) วัดแม่หลง
2) วัดวังพร้าว
3) วัดบ้านสาด
4) วัดบ้านผึ้งนาเกลือ
5)วัดสบจาง
6) วัดบ้านม่อนหินแก้ว
7) สถานีอนามัยตำบลวังพร้าว
8) โรงเรียนวังพร้าววิทยา

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผลิตภัณฑ์เซรามิค ผลิตภัณฑ์เซรามิค
2 เต้าเจี้ยว เป็นผลิตภัณฑ์บรรจุขวดมี 3 ขนาด

สินค้าโอทอป ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา ลำปาง

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา ลำปาง