ข้อมูลตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม ลำปาง

Standard Post with Image

เว็บไซต์ : เทศบาลตำบล เสริมซ้าย(http://www.soem-sai.org/component/option,com_frontpage/Itemid,1/)

ประวัติความเป็นมา

ตำบลเสริมซ้าย เป็นตำบลหนึ่งที่อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเสริมงาม โดยได้ยกฐานะเป็น อบต. ตาม พ.ร.บ. สภาตำบล และ อบต. ปี พ.ศ. 2537 และเมื่อปี 2540 มีฐานะเป็นนิติบุคคล เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเนินเขา มีที่ราบ ลำห้วยทำการเกษตรน้อย โดยพื้นที่ราบลาดเอียง ตำบลเสริมซ้ายอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเสริมงามไปทางทิศใต้ประมาณ 12 กม. และห่างจากจังหวัดลำปางประมาณ 50 กม. มีพื้นที่ทั้งหมด 127,535,625 ไร่ หรือประมาณ 204.057 ตารางกิโลเมตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.เสริมกลา และต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
ทิศใต้ ติดกับ ต.แม่ถอด อ.เถิน จ.ลำปาง และ ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.นาแก้ว อ.เกาะคา และต.นายาง อ.สบปราบ จ.ลำพูน
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บ้านปวง และ ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำสวน รับจ้าง ทอผ้า

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,100 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 90.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 1 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.04 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบล ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1235 จากอำเภอเกาะคา ผ่านตำบลทุ่งงาม ตำบลเสริมขวา เสริมซ้าย ไปอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน มีรถบริการประจำทางรับสายลำปาง - ลี้

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ

สถานที่

1) วัด 7 แห่ง
2) โรงเรียน 6 แห่ง
3) สถานีอนามัย 2 แห่ง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 ศูนย์ศิลปาชีพโครงการพัฒนาบ้านแม่ต่ำ ศูนย์ศิลปาชีพ เป็นโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
2 ศูนย์ศิลปาชีพ โครงการพัฒนาบ้านแม่ต๋ำ

ร้านอาหาร
1 ร้านนิวชายทุ่ง หมู่ที่ 7 ตำบลเสริมซ้าย อาหารตามสั่ง
2 เคียงดอย หมู่ที่ 5 ตำบลเสริมซ้าย อาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กล้วยฉาบกรอบอบเนย เป็นการนำเอากล้วยมาแปรรูป
2 กล้วยหอมทอดกรอบรสบาบีคิว กล้วยหอมทอดกรอบรสบาบีคิว
3 ถั่วเคลือบโอชา ถั่วเคลือบโอชา
4 น้ำพริกลาบสมุนไพร น้ำพริกลาบสมุนไพร
5 ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
6 ผ้าทอพื้นเมือง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทอด้วยไหมประดิษฐ์ มีความคงทน มีให้เลือกหลากหลายสี
7 สบู่สมุนไพรปภัสสรกลิ่นกระดังงา สบู่สมุนไพรปภัสสรกลิ่นกระดังงา
8 หมวกคลุม เป็นผลิตภัณฑ์ที่ตัดเย็บขึ้นมาสำหรับกันแดด
9 หัตถกรรมจากผ้า เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทอด้วยไหมประดิษฐ์ มีความคงทน มีให้เลือกหลากหลายสี
10 แชมพูสมุนไพรมะกรูด แชมพูสมุนไพรมะกรูด

สินค้าโอทอป ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม ลำปาง

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม ลำปาง