ข้อมูลตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน ลำปาง

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เทศบาลตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ตี้งอยู่ห่างจากจังหวัดลำปางประมาณ 90 กม. เทศบาลตำบลเปลี่ยนฐานะมาจากสุขาภิบาล ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะ พ.ศ. 2542 เมื่อวันที่ 25 พค. 2542

พื้นที่

ตำบลล้อมแรดมีพื้นที่ทั้งหมด 43 ตารางกิโลเมตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อตำบลแม่ถอด
ทิศใต้ ติดต่อตำบลเถินบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อตำบลแม่ปะ
ทิศตะวันตก ติดต่อตำบลนาโป่ง

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ค้าขาย รับจ้าง ทอผ้า

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค ใช้ครบทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบลล้อมแรด ใช้ถนนพหลโยธินเลี้ยวซ้ายบริเวณบ้านหนองบัว ระยะทางจากถนนพหลโยธิน ประมาณ 3 กม.

ผลิตภัณฑ์

ผ้าทอมือ ส้มเกลี้ยง

สถานที่

1) ที่ว่าการอำเภอเถิน
2) ที่ทำการเทศบาลตำบลล้อมแรด
3) วัดบ้านเวียง
4) หนองท่วม
5) วัดอุมลอง
6) วัดล้อมแรด
7) สวนสาธารณะเมืองเถิน

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดบ้านเวียง วัดบ้านเวียง มีอายุประมาณ 1,359 ปี เป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุเจดีย์ เป็นมหาธาตุเจดีย์แบบล้านนา และมีพระวิหารโถงภายในบรรจุซุ้มโขง มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ 4 ทิศ ประตูเข้าวัดเป็นประตูโขง มีลายปูนปั้นประดับอย่างงดงาม ในพระวิหารเป็นที่เก็บธรรมมาศโบราณ
2 วัดบ้านเวียง
3 วัดบ้านอุมลอง วัดบ้านอุมลอง มีอายุประมาณ 988 ปี เป็นวัดที่มีสิ่งก่อสร้างสถาปัตยกรรมแบบสมัยล้านนาผสมผสานกับศิลปของจีน และอินเดีย หลายสิ่ง คือ พระวิหาร หอไตร หอพิพิธภัณฑ์ โบสถ์ พระธาตุ ประตูโขง และที่สรงน้ำพระ ซึ่งมีความสวยงามมากแห่งหนึ่ง
4 วัดบ้านอุมลอง

โรงแรม
1 นครเถิน โฮเต็ล 187/5 หมู่ 7 บ้านดอนไชย ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง 52160 โทร : 0 5429 1370-1 ราคา 300 - 500 บาท
2 เถินธานี โฮเต็ล 385/3 หมู่ 7 บ้านดอนไชย ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง 52160 โทร : 0 5429 1493 ราคา 300 บาท

ร้านอาหาร
1 กุ๊กกี้ซีฟุ๊ด บ้านดอนไชย หมู่ที่ 7 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน อาหารทะเล
2 ร้านก๋วยเตี๋ยวป้า หมู่ที่ 10 บ้านสบคือ ถนนเถินบุรี ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำป ร้านขายก๋วยเตี๋ยว
3 ร้านติ๋ง111 หมู่ที่ 3 ถนนเถินบุรี ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง (ตรงข้า อาหารทั่วไป
4 ร้านลูกชิ้น 3 รส บริเวณสวนสาธาณะเมืองเถิน ลูกชิ้นทุกชนิด (ไม่มีแป้ง) และน้ำจิ้มรสเด็ด
5 ร้านโกแดง บ้านดอนไชย หมู่ที่ 7 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน อาหารทั่วไป

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กล้วยกวนกะทิสด
2 น้ำส้มเกลี้ยงพลาสเจอร์ไรส์ น้ำส้มเกลี้ยงพลาสเจอร์ไรส์
3 น้ำส้มเกลี้ยงเกล็ดหิมะ น้ำส้มเกลี้ยงเกล็ดหิมะ
4 ผ้าทอมือ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทอด้วยมือ และกี่กระตุก
5 ยาหม่องแผนโบราณ เป็นผลิตภัณฑ์ต้นตำรับเป็นลักษณะขี้ผึ้ง และน้ำมันระเหย
6 ส้มเกลี้ยงแก้ว เนื้อสับปะรดผสมกับน้ำส้มเกลี้ยง
7 แหนมหมู แหนมหมู
8 ไวน์สมุนไพรไทย ไวน์สมุนไพรไทย และสุรากลั่น

สินค้าโอทอป ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน ลำปาง

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน ลำปาง