ข้อมูลตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ ลำปาง

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลป่าตัน ประกอบด้วย 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านนากว้าว หมู่ที่ 2 บ้านปงหอศาล หมู่ที่ 3 บ้านนาคต หมู่ที่ 4 บ้านนาคตแพะ หมู่ที่ 5 บ้านป่าตันเหนือ หมู่ที่ 6 บ้านป่าตัน หมู่ที่ 7 บ้านสมทะ หมู่ที่ 8 บ้านดอกสะบันงา

พื้นที่

ตำบลป่าตันเป็นพื้นที่ราบ และมีลำน้ำจางไหลผ่านกลางพื้นที่ตำบล มีฝายน้ำล้นกั้นลำน้ำจางเป็นช่วง ๆ ทำให้เกิดอ่างเก็บน้ำเป็นช่วง ๆ สามารถนำน้ำมาใช้ในการอุปโภค บริโภค และเป็นแหล่งขยายพันธุ์ปลาน้ำจืด ทั้งยังเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจอีกด้วย

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อตำบลน้ำโจ อำเภอแม่ทะ
ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ
ทิศตะวันตก ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม แกะสลัก

สาธารณูปโภค

ไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน
ประปาหมู่บ้าน 3 แห่ง
ถังเก็บน้ำฝน 11 แห่ง
โทรศัพท์สาธารณะ 8 แห่ง

การเดินทาง

ตำบลป่าตันอยู่ทางทิศใต้ของที่ว่าการอำเภอแม่ทะ ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่ทะ ประมาณ 3 กิโลเมตร หรือเดินทางจากอำเภอเมืองลำปาง โดยทางหลวงหมายเลข 1036 จะผ่านตำบลน้ำโจ้แล้วจึงจะถึงตำบลป่าตัน หรือถนน รพช.ลำ. หมายเลข 1106 (นาคต-บ้านกิ่ว)

ผลิตภัณฑ์

กระเป๋าหนัง,เห็ดฟาง,เชื้อเห็ดฟาง

สถานที่

1) วัดป่าตันหลวง
2) วัดบ้านปงหอศาล
3) ลำน้ำจาง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระเป๋าหนังเทียม กระเป๋าหนังเทียม
2 ถั่วอบสมุนไพร ถั่วอบสมุนไพร
3 ผลิตภัณฑ์กระเป๋าหนัง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากหนัง พี.วี
4 เชื้อเห็ด เป็นผลิตภัณฑ์ทางเกษตร เช่น เชื้อเห็ดนางฟ้า,นางรม เชื้อเห็ดฟาง,เชื้อเห็ดขอนขาว
5 เห็นฟางสด,เห็ดนางฟ้าสด,เห็ดขอนขาวสด เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เห็ดฟางสด เห็ดนางรมสด เห็ดนางฟ้าสด เห็นขอนขาวสด

สินค้าโอทอป ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ ลำปาง

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ ลำปาง