ข้อมูลตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ ลำปาง

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลวังเงิน ได้จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ.2528 โดยได้แยกออกมาจากตำบลดอนไฟ มีตำนานเล่าขานสืบมาครั้งสมัยสงครามไทยกับพม่า ขุนวัง นายทหารจากกรุงศรีอยุธยาได้มาสกัดกั้นกองทัพพม่า ณ ดอยช้างและทำการสู้รบจนเสียชีวิตกันทั้งสองฝ่าย มีการนำทรัพย์สมบัติเก็บไว้ในถ้ำและบริเวณนั้นมีวังน้ำอยู่ ชาวบ้านจึงเรียกขานกันว่า ดอยเจ้าพ่อขุนวังเงิน ซึ่งต่อมาได้เพี้ยนเพียงชื่อเรียกกันมาว่า เจ้าพ่อวังเงิน เมื่อทำการจัดตั้งตำบลจึงได้ใช้ชื่อตามตำนานว่า "ตำบลวังเงิน" ในปัจจุบันมีศาลเจ้าพ่อวังเงินเป็นเอกลักษณ์ของตำบลซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนโดยทั่วไปเพื่อรำลึงถึงวีรกรรมของบรรพบุรุษผู้มีบุญคุณต่อแผ่นดิน

พื้นที่

ตำบลวังเงิน ตั้งอยู่ถนนสายลำปาง-เด่นชัย ช่วงหลักกิโลเมตรที่ 22-39 ห่างจากที่ว่าการอำเภอไปทางทิศตะวันออก 17 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดลำปาง 30 กิโลเมตร โดยประมาณ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
ทิศใต้ ติดกับ ต.บ้านกิ่ว และจังหวัดแพร่
ทิศตะวันออก ติดกับ อ.ลอง จ.แพร่
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.แม่ทะ และ ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม การเพาะเห็ดหอม ทอผ้า

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,204 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 95.00 ของพื้นที่

การเดินทาง

เดินทางเข้าสู่ตำบลโดยเส้นทางถนนสายลำปาง - เด่นชัย หรือถนนสายลำปางแม่ทะ

ผลิตภัณฑ์

เห็ดหอมสด

สถานที่

1) วัดพระธาตุสันดอน
2) ศาลเจ้าพ่อวังเงิน
3) น้ำตกห้วยแม่น้ำ
4) หมู่บ้านเห็ดหอม (บ้านปางมะโอ)

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดพระธาตุสันดอน ตั้งอยู่ที่บ้านนาดู่ หมู่ที่ 3 ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง มีองค์พระธาตุ และพระพุทธรูปเก่าแก่ไว้ให้สักการะบูชา มีความร่มรื่นด้วยพันธุ์ไม้ที่สวยงาม
2 น้ำตกห้วยแม่ม้า อยู่ที่บ้านนาดู่ หมู่ที่ 3 ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เป็นน้ำตกธรรมชาติที่สวยงามโดยการค้นพบมาไม่นานนี้เอง น่าที่จะไปเที่ยวชมธรรมชาติที่สวยงาม สมบูรณ์ด้วยพันธุ์ไม้ป่านานาชนิด
3 ศาลเจ้าพ่อวังเงิน ตั้งอยู่ที่บ้านปางมะโอ หมู่ที่ 8 ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เป็นอุทยานแห่งประวัติศาสตร์ มีอนุสาวรีย์เจ้าพ่อขุนวัง (เจ้าพ่อวังเงิน) บรรพบุรุษไทยสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนรบกับพม่าไว้ให้สักการะบูชา และสภาพป่าเขาที่สมบูรณ์
4 น้ำตกห้วยแม่ม้า

ร้านอาหาร
1 ร้านต๋องราดหน้า ราดหน้าหมูหมัก/ทะเล
2 ร้านป้าจันทร์ อาหารตามสั่งและอาหารพื้นเมือง
3 ร้านราตรี หมู่ที่ 1 บ้านปงป่าเป้า ต.วังเงิน บนถนนสายลำปาง-เด่นชัย อาหารตามสั่ง
4 ร้านลาบคุณ น. อาหารตามสั่งและอาหารพื้นเมือง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กาแฟสดอราบิก้า กาแฟสดอราบิก้า จากไร่ปางมะโอ
2 ตู้ไม้มี2ลิ้นชัก ตู้ไม้มี2ลิ้นชัก
3 ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เป็นเห็ดหอมสด ที่มีคุณภาพผลิตได้แห่งเดียวในจังหวัดลำปาง

สินค้าโอทอป ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ ลำปาง

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ ลำปาง