ข้อมูลตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน ลำปาง

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เมื่อปี พ.ศ.ใดไม่ปรากฎชัดเจน ได้มีราษฎรกลุ่มหนึ่งนำโดยเจ้าพระยาสี พระโอรสของท้าวชินะ ได้มาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บริเวณบ้านทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 5 ในปัจจุบัน ซึ่งในสมัยนั้นเป็นป่าดงดิบ ราษฎรเหล่านี้ได้ช่วยกันสร้างไร่นาตามสองฟากฝั่งลำน้ำแม่ตุ๋ย และดำเนินชีวิตอย่างสุขสงบตลอดมา จนกระทั่งผู้ปกครองนครลำปางได้ทราบข่าวจึงแต่งตั้งให้เจ้าพระยาสีเป็นผู้ปกครองราษฎรกลุ่มนี้ และเรียกว่า กำนันตำบลทุ่งกว๋าว ประมาณปี พ.ศ.2417 เป็นต้นมา ตำบลทุ่งกว๋าวมีกำนันจนถึงปัจจุบัน 12 คน

พื้นที่

ตำบลทุ่งกว๋าว มีสภาพเป็นที่ราบเชิงเขาเป็นส่วนใหญ่และมีภูเขาสลับบ้าง มีบางส่วนเป็นที่ราบลุ่ มีลำห้วยแม่นึงและลำห้วยแม่ตุ๋ยไหลผ่าน มีพื้นที่รวมประมาณ 178 ตารางกิโลเมตร มีหมู่บ้านรวม 11 หมู่บ้าน ห่างจากตัวอำเภอเมืองปาน 28 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดลำปาง 32 กิโลเมตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
ทิศใต้ ติดกับ ต.บ้านค่า อ.เมือง จ.ลำปาง
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บ้านล่า อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
ทิศตะวันตก ติดกับ กิ่ง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำการเกษตร
อาชีพเสริม รับจ้าง ค้าขาย

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,530 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 2 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

จากตัวจังหวัดลำปาง ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข ผ่านสนามกีฬาจังหวัดลำปาง-สวนสาธารณะหนองกระทิง ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร เลี้ยวขวาใช้ทางหลวงหมายเลข 1157 ผ่านตำบลบ้านเอื้อม ตำบลบ้านค่าระยะทาง 28 กิโลเมตร หมู่บ้านแรกของตำบลทุ่งกว๋าว คือ บ้านทุ่งจี้ หมู่ที่ 8 การคมนาคมภายในตำบลจากหมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 11 เป็นถนนลาดยาง และถนนคอนกรีต ทั้งหมด

ผลิตภัณฑ์

ผ้าทอ

สถานที่

1. วัดบ้านปลายนา
2. วัดบ้านถ้ำและถ้ำต่าง ๆ
3. โครงการพระราชดำริฯ บ้านทุ่งจี้
4. วัดบ้านทุ่งกว๋าว
5. วัดพระธาตุดอยน้อย

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดบ้านทุ่งกว๋าว เป็นวัดคู่บ้านคู่ตำบลทุ่งกว๋าว เป็นศิลปแบบล้านนา มีอายุเก่าแก่ร่วมร้อยปี
2 วัดบ้านปลายนา เป็นโบราณสถานเก่าแก่ที่ชาวตำบลทุ่งกว๋าวและตำบลใกล้เคียงให้ความเคารพนับถือมาก
3 วัดบ้านถ้ำ เป็นวัดเก่าแก่คล้ายวัดบ้านทุ่งกว๋าว มีถ้ำซึ่งโบราณใช้เป็นที่เก็บของสำคัญต่าง ๆ เพื่อหลบหนีฆ่าศึกศัตรูต่างถิ่น อยู่ไม่ไกลจากวัด
4 วัดพระธาตุดอยน้อย เป็นพระธาตุเก่าแก่ที่ชาวตำบลทุ่งกว๋าวและตำบลใกล้เคียงเคารพนับถือ
5 โครงการพระราชดำริฯ บ้านทุ่งจี้ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรในพื้นที่เป้าหมายรอยต่อสามอำเภอ คือ อำเภอเมืองลำปาง อำเภอแจ้ห่ม และอำเภอเมืองปาน และเป็นศูนย์ประสานงานการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำแม่วัง ปัจจุบันได้ก่อสร้างโรงฝึกอาชีพด้านเซรามิก

ร้านอาหาร
1 ร้านทุ่งกว๋าวโภชน ตำบลทุ่งกว๋าว เป็นร้านอาหารที่ใหญ่ที่สุดของตำบล สามารถรับรองแขกได้ 100 คน มีอาหารทั่วไป อาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ตะกร้าทางมะพร้าว ตะกร้าทางมะพร้าว
2 ผ้าทอยกดอกไหมประดิษฐ์ ผ้าทอธรรมดา (ผ้าพื้น) ด้วยไหมประดิษฐ์ ผ้าทอยกดอกไหมประดิษฐ์ลายต่าง ๆ ขนาดหน้าผ้ากว้าง 39 นิ้ว ความยาวตามความต้องการของตลาด ลายผ้ามีดังนี้ 1. ลายลูกแก้ว 2. ลายดอกพิกุล 3. ลายดอกมะลิซ้อน 4. ลายข้าวหลามตัด 5. ลายปีกนก 6. ลายราชวัตร 7. ลายพุดซ้อน 8. ลายดอกดาวกระจาย
3 หัตถกรรมจากผ้าย้อมสีธรรมชาติ หัตถกรรมจากผ้าย้อมสีธรรมชาติ

สินค้าโอทอป ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน ลำปาง

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน ลำปาง