ข้อมูลตำบลแสนตอ อำเภอเมือง อุตรดิตถ์

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

สภาตำบลแสนตอ ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ ขึ้นเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2539

พื้นที่

ลักษณะภูมิประเทศของตำบลแสนตอส่วนใหญ่เป็นที่ราบและมีภูเขาเป็นบางส่วน มีทรัพยากรธรรมชาติหลายชนิด ตำบลแสนตอมีเนื้อที่ จำนวน 46 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 28,720 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.บ้านด่าน อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.ถ้ำฉลอง อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.หาดงิ้ว อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.บ้านด่าน อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

อาชีพ

อาชีพหลัก เกษตรกรรม
อาชีพเสริม ประกอบอาชีพรับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 912 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 167 หลังคาเรือน

การเดินทาง

- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1106 ผ่านตำบลแสนตอ ในหมู่ที่ 6,7 และถนน รพช.อต. 11008 ผ่านหมู่ที่ 1-5 เป็นถนนสายหลักในการคมนาคมติดต่อ
- ทางหลวงแผ่นหมายเลข 1106 และถนน รพช.อต.11008 เป็นถนนสายหลักในการคมนาคมติดต่อกับอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ และอำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

สถานที่

1) วัดดอยแก้ว
2) วัดเกาะไรไรย์
3) วัดสิงห์ศรีสว่าง
4) สำนักสงฆ์ (วัด)
5) สถานีอนามัยตำบลแสนตอ
6) โรงเรียนวัดดอยแก้ว
7) โรงเรียนวัดสิงห์ศรีสว่าง
8) โรงเรียนแสนตอ
9) ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลแสนตอ

สถานที่ท่องเที่ยว
1 ถ้ำม่วง ถ้ำม่วงเป็นถ้ำหินอ่อน มี
2 ถ้ำโล่ง

ร้านอาหาร
1 ร้านอาหารคุณอ๋อง หมู่ 6 ตำบลแสนตอ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร.055-44 อาหารตามสั่ง
2 ร้านอาหารน้อยหน่า หมู่ 6 ตำบลแสนตอ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ อาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กรอบรูปไม้สัก กรอบรูปไม้สัก
2 น้ำผลไม้แปรรูป (ไวน์ผลไม้) น้ำผลไม้แปรรูปที่นำมาใช้แปรรูป เช่น ฝรั่ง กระเจี๊ยบ มะตูม เป็นต้น

สินค้าโอทอป ตำบลแสนตอ อำเภอเมือง อุตรดิตถ์

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลแสนตอ อำเภอเมือง อุตรดิตถ์