ข้อมูลตำบลวังแดง อำเภอตรอน อุตรดิตถ์

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ราษฎร์บ้านวังแดงอพยพมาจากเวียงจันทร์ บ้านเนินโมนครหลวงเวียงจันทร์ ซึ่งในเวลานั้นเกิดกบถขึ้น จึงได้พาครอบครัวประมาณ 300 ครอบครัวมารวมกันอยู่บ้านคองโค ต.อรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ต่อมาไม่นานก็แยกไปอยู่ที่บ้านวังสะโม ต.ดารา อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ต่อมาไม่นานก็มีราษฎร์กลุ่มหนึ่งได้แยกตัวอพยพมาอยู่ที่ตำบลหาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ ประมาณ 7 ปี ก็ได้แยกตัวจากหาดสองแควมาอยู่ที่บ้านวังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ ประมาณ 30 ครอบครัว ผู้ที่นำมาราษฎร์มาอยู่ที่บ้านวังแดง คือ นายแดง นางอ่ำ เหตุที่ตั้งหมู่บ้าน ชื่อ "บ้านวังแดง" ก็เพราะว่าแม่น้ำไหลผ่านหมู่บ้านและเป็นวังน้ำนายแดงจึงเอาชื่อของตัวเองมาต่อจากวังจึงได้ชื่อว่า "บ้านวังแดง" ตั้งแต่บัดนั้นมาจนถึงปัจจุบันนี้

พื้นที่

ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ราบลุ่มบนแม่น้ำน่านทั้งสองฝั่ง มีเนื้อที่ ราว 120 ตร.กม. (74,525 ไร่) สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่รายเรียบ มีระดับความสูงของพื้นที่ประมาณ 50 - 100 แมตร จากระดับน้ำทะเล ลาดเอียงจากเหนือเขาที่อยู่ห่างไปทางทิศตะวันตก

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.หาดกรวด และ ต.วังกะพี้บางส่วนมีบริเวณพื้นที่เป็นภูเขา
ทิศใต้ ติดต่อกับ เทศบาล ต.บ้านแก่ง และเขต อบต.บ้านแก่ง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (พิษณุโลก อต.) และ อ.ทองเสนขัน
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.ข่อยสูง และ ต.หาดสองแคว

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน/ทำไร่ เลี้ยงสัตว์
อาชีพเสริม รับจ้างทั่วไป

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 12,596 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 90.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 9,076 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 67.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

สามารถเดินทางได้โดยทางรถยนต์ รถไฟ มีทางหลวงแผ่นดิน สาย 11 (อต. - พล) ผ่าน และม่รถนนสายรองภายในอำเภอ ตำบล ได้แก่ สาย 1166 (ท่าสัก - ตรอน) สาย 1024 (บ้านแก่ง - น้ำพี้) สาย 1104 (อต. - พช.)

ผลิตภัณฑ์

หมวกคาวบอย,ดอกไม้ประดิษฐ์

สถานที่

1. สวนนกธรรมชาติป่าชุมชนเขาเหล็ก
2. บึงทับกระดาน
3. บ่อเหล็ก
4. วังปลาหน้าวัดแดง 3
5. สถานีประมงน้ำจืด
6. วัดวังแดง หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 3 วัดท่าอวน หมู่ที่ 1
7. วัดวังหิน หมู๋ที่ 4

สถานที่ท่องเที่ยว
1 สวนนกธรรมชาติป่าชุมชนเขาเหล็ก เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ป่าชุมชนเขานกเหล็ก อุดมไปด้วยต้นไม้ และสัตว์ป่า ซึ่งมีความสงบเป็นที่อยู่ของสัตว์ นกพิราบ นกกระรอกขาว จำนวนหมื่น ๆ ตัวอาศัยอยู่ สถานที่ตั้งสวนนกธรรมชาติป่าชุมชนเขาเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านวังแดง หมู่ที่ 3 บ้านวังแดง ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140
2 สวนสาธารณะบึงทับกระดาน เป็นสวนสาธารณะ มีศาลาพักผ่อน ศาลากลางน้ำ สวนสุขภาพ และสวนหย่อม ตั้งอยู่ที่ตรงข้ามสถานีประมงน้ำจืด จ.อุตรดิตถ์ หมู๋ที่ 10 ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 53140 สถานที่ติดต่อสอบถาม อบต.วังแดง (055) 491506
3 มีคณะกรรมการบริหารบึงทับกระดาน โดยคณะกรรมการประมงหมู่บ้าน จะมีการปล่อยปลาลงในบึง และจะปล่อยให้จับปลาในช่องเดือนเมษายนของทุกปี เป็นการทำรายได้ให้กับหมู๋บ้าน และมีอาหารเสริม คือ โปรตีน ให้กับประชาชนในหมู่บ้าน
4 จะมีการจับปลาในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี บึงนี้ในช่วงเดือนตุลาคม - กุมพาพันธ์จะมีนกเป็ดน้ำจากประเทศไซบีเรียมาอาศัยอยู่ ประมาณปีละ 50,000 - 100,000 ตัว

ร้านอาหาร
1 ร้านอาหารตะรอน หมู๋ที่ 11ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ อาหารตามสั่ง
2 ร้านเจ้ศรีครัว หมู่ที่ 3 ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. (0 อาหารตามสั่ง
3 ร้านเรณู หมู่ที่ 10 ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. ( อาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กาลาแมเสวย ชิม ชิม กาลาแมเสวย ชิม ชิม
2 ข้าว ข้าวสารบรรจุถุง ข้าวขาวคัดพิเศษ ข้าวเหลืองอ่อนคัดพิเศษ ข้าวหอมมะลิคัดพิเศษ ข้าวกล้องบรรจุถุง ๆ ละ 5 กิโลกรัม
3 ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย
4 หมวกคาวบอย ผลิตภัณฑ์ หมวกคาวบอยจากวัสดุผิวโฟม ใส่กันแดด กันฝนได้

สินค้าโอทอป ตำบลวังแดง อำเภอตรอน อุตรดิตถ์

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลวังแดง อำเภอตรอน อุตรดิตถ์