ข้อมูลตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอน อุตรดิตถ์

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตั้งอยู่ในเขตที่ราบลุ่ม ตั้งอยู่บนแม่น้ำคลองตรอน ห่างจากอำเภอตรอน 14 กิโลเมตร ห่างจากอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ไปทางทิศใต้ประมาณ 26 กิโลเมตร

พื้นที่

เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำคลองตรอน ไหลผ่าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต. วังแดง
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต. บ้านแก่ง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต. ทองแสนขัน
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต. บ้านแก่ง

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,953 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 400 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 18.69 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางโดยรถยนต์โดยสารพิษณุโลก – อุตรดิตถ์ สายทางหลวงหมายเลขที่ 11

ผลิตภัณฑ์

ผ้าทอ

สถานที่

1) วัดไชยมงคล
2) วัดราษฎร์สามัคคี
3) วัดหลวงป่ายาง
4) วัดดอยแก้ว
5) วัดศรีสะอาด
6) โรงเรียน 3 แห่ง
7) สถานีอนามัย 2 แห่ง
8) อบต. 1 แห่ง

โรงแรม
1 วัน ทู ทรี หมู่ที่ 9 ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 400 บาทต่อคืน

ร้านอาหาร
1 กัญญา หมู่ที่ 1 ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
2 ดอกแก้ว หมู่ที่ 9 ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
3 ต๋อย หมู่ที่ 9 ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
4 บัวทอง หมู่ที่ 9 ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผลิตภัณฑผ้าทอ ผลิตภัณฑผ้าทอ
2 ผ้าซิ่นตีนจกลายโบราณ
3 ผ้าทอ ทอด้วยมือ มีความประณีต
4 หัตถกรรมจากผ้า หัตถกรรมจากผ้า

สินค้าโอทอป ตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอน อุตรดิตถ์

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอน อุตรดิตถ์