ข้อมูลตำบลบ้านหม้อ อำเภอพิชัย อุตรดิตถ์

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบ้านหม้อ เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมือง ประกอบไปด้วย 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านหม้อ หมู่ 2 บ้านหม้อ หมู่ 3 บ้านดอนโพ หมู่ 4 บ้านโรงหม้อ หมู่ 5 บ้านท้ายน้ำ หมู่ 6 บ้านหาดสาแล หมู่ 7 บ้านดอนโพเหนือ หมู่ 8 บ้านดอนโพใต้

พื้นที่

มีเนื้อที่ทั้งหมด 55.01 ตร.กม. หรือประมาณ 33,770 ไร่ สภาพโดยทั่วไปเป็นที่ราบและที่ราบลุ่ม ซึ่งจะมีน้ำท่วมขังในฤดูฝน มีแม่น้ำไหลผ่านกลาง ทำให้ตำบลแบ่งออกเป็น 2 ฝั่ง มีหมู่ 1, 2, 3, 4, 7, 8 อยู่ฝั่งขวา ส่วนหมู่ 5, 6 อยู่ฝั่งซ้าย

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.ท่ามะเฟือง, บ้านโคนอิ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.นายาง, นาอิน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.คอรุม, ท่ามะเฟือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้าง ทำจักสาน

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,337 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 92.54 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 293 หลังคาเรือน

การเดินทาง

1. ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1104
2. ถนน รพช. หมายเลข 11007 เป็นถนนลาดยาง จากตัวอำเภอถึงตำบลบ้านหม้อ ระยะทาง 25 กม.
3. ถนนรพช.อต. หมายเลข 11029 ผ่านตำบลบ้านหม้อ

ผลิตภัณฑ์

จักสานพลาสติก

สถานที่

1. วัดดอนโพ
2. วัดโรงม้า
3. วัดบึงสัมพันธ์
4. วัดท้ายน้ำ
5. อบต.บ้านหม้อ
6. สถานีอนามัยตำบล

ร้านอาหาร
1 ร้านอาหารวรรณา หมู่ 6 ต.บ้านหม้อ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ อาหารตามสั่ง, อาหารพื้นบ้าน

สินค้าที่น่าสนใจ
1 จักสานพลาสติก ผลิตภัณฑ์จักสานพลาสติก ได้แก่ ตะกร้า หมวก กระเช้าผลไม้ ที่ใส่ปากกา กระเป๋า เป็นต้น มีฝีมือประณีต สวยงาม แข็งแรง ทนทาน น้ำหนักเบา มีให้เลือกมากมาย
2 ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

สินค้าโอทอป ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพิชัย อุตรดิตถ์

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพิชัย อุตรดิตถ์