ข้อมูลตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย อุตรดิตถ์

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลพญาแมน เดิมเรียก "บ้านแมน" เพราะว่าเมื่อครั้งแรกมีผู้ชายมาอยู่ก่อน ในสมัยนั้นยังไม่แบ่งการปกครองเป็นที่แน่นอน สมัยก่อนยังเป็นจังหวัดพิชัย โดยขึ้นกับมณฑลพิษณุโลก ตำแหน่งกำนันในสมัยนั้นเรียกว่า "ขุน" เมื่อสมัยก่อนเงินค่าตอบแทนผู้ใหญ่บ้านและกำนันไม่มี จะมีให้ก็ต่อเมื่อผู้ใหญ่บ้าน กำนัน เดินออกสำรวจรังวัดที่ดิน เรียกว่า เสียภาษีดอกหญ้า ใครออกสำรวจมากก็ได้มาก จนมีกรณีพิพาทกันขึ้น เพราะว่าการปกครองระหว่างจังหวัดพิชัยกับมณฑลพิษณุโลก ยังไม่มีเขตการปกครองที่แน่นอน ฉะนั้นทางเจ้าเมืองทั้งสองได้มีข้อกำหนดข้อตกลงกันเพื่อแบ่งเขตกัน โดยให้เจ้าพระยามณฑลพิษณุโลกนำเรือพายขึ้นทางเหนือ ส่วนเจ้าพระยาเมืองพิชัยนำเรือล่องลงทางใต้ ถ้าทั้งสองพบกันตรงไหนก็ให้ตรงนั้นเป็นเขตระหว่างมณฑลพิษณุโลกกับเมืองพิชัย แต่ข้อตกลงเกิดการคลาดเคลื่อนกันคือ ทางพิษณุโลกถือเอาหลังเที่ยงคืนเป็นเวลาเริ่มต้นวันใหม่ ส่วนทางเมืองพิชัยถือเอาเมื่อตะวันตกขึ้นเป็นวันใหม่ จึงทำให้เจ้าพระยามณฑลพิษณุโลกพายเรือขึ้นมาได้ไกลกว่า โดยทั้งสองพบกันที่ "วัดแมน" ชาวบ้านจึงวเปลี่ยนเป็นชื่อ "วัดพระยาปันแดน" และเรียกชื่อตำบลว่า "ตำบลพญาแมน" มาจนถึงปัจจุบันนี้

พื้นที่

มีเนื้อที่ทั้งหมด 33,150 ไร่ สภาพโดยทั่วไปเป็นที่ราบทั้งหมด บ้านเรือนส่วนใหญ่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำลำคลองต่าง ๆ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ท่ามะเฟือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
ทิศใต้ ติดต่อกับ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ แม่น้ำน่าน
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ.ศรีนคร จ.พิษณุโลก

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ปลูกพริกแดง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,441 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 536 หลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางเข้าสู่ตำบลได้โดยทางรถยนต์สายพิษณุโลก - อุตรดิตถ์ ระยะทางจากอำเภอพิชัยถึงตำบล 15 กม.

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป

สถานที่

1. วัดเกาะอารี
2. วัดบ้านดง
3. วัดพระยาปันแดน
4. วัดบ้านขอม
5. สำนักสงฆ์ทุ่งป่ากระถิน
6. อบต.พญาแมน
7. สถานีตำรวจภูธรตำบลพญาแมน
8. สถานีอนามัยตำบลพญาแมน

ร้านอาหาร
1 ร้านซุ้มสบันงา หมู่ 3 ต.พญาแมน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ อาหารตามสั่ง
2 ร้านน้องแซ๊ก คารา หมู่ 3 ต.พญาแมน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ อาหารตามสั่ง
3 ร้านเชียงราย หมู่ 2 ต.พญาแมน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ โทร : (055) 455163 อาหารตามสั่ง, อาหารป่า

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระยาสารท กระยาสารท
2 ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป ได้แก่ กระยาสารทเสวย น้ำพริกต่าง ๆ และข้าวเกรียบสี่รส รสชาติอร่อย สะอาด

สินค้าโอทอป ตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย อุตรดิตถ์

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย อุตรดิตถ์