ข้อมูลตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล อุตรดิตถ์

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เมื่อสมัยโบราณอาณาจักรเชียงแสนมีคันคูเมืองหลายชั้น มีกำแพงเมืองชาวบ้านเรียกว่า "บ้านหกเขย" นอกคูเมืองด้านตะวันออกเป็นเวียงเจ้าเงาะ มีร่องรอยคูเมืองปรากฏอยู่ ภายในเมืองทุ่งยั้งเป็นสถานที่เหมาะสมเป็นเมืองอย่างยิ่ง มีบ่อน้ำตื้นมากมาย มีฐานเจดีย์เก่าอยู่ชาวบ้านเรียกว่า "วัดแตงอ่อน" ภายในวัดมีฐานเจดีย์มีพระธาตุ กระดูก และทับทิม จารึกอยู่บนฐานเจดีย์ ภายในเมืองทุ่งยั้งมีสระโบราณเรียกว่า "สระเจ็ดนาง" เป็นพระอาบน้ำของธิดาทั้ง 7 ของท้าวสามล

พื้นที่

ทุ่งยั้งเป็นพื้นที่ราบ ราษฎรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ อาณาเขตติดต่อกับ ตำบลชัยจุมพล
ทิศใต้ อาณาเขตติดต่อกับ ตำบลไผ่ล้อม
ทิศตะวันออก อาณาเขตติดต่อกับ ตำบลไผ่ล้อม ตำบลบ้านเกาะ และอำเภอเมือง
ทิศตะวันตก อาณาเขตติดต่อกับ ตำบลด้านแม่คำมัน

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทอผ้า ทำไม้กวาด ทำข้าวเกรียบว่าว รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,545 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 95.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 800 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 10.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

การคมนาคมทางบกมีเส้นทาง รถยนต์สายสำคัญคือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 102

ผลิตภัณฑ์

ผ้าทอไหมสอดดิ้น ผ้าทอยกดอก,ข้าวหลาม,ข้าวเกรียบว่าว-กระดาษสา

สถานที่

1) โรงเรียน 4 แห่ง
2) วัด 1 แห่ง
3) สถานีอนามัย 1 แห่ง
4) กองทุนยา 6 แห่ง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดพระแท่นศิลาอาสน์ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ ตั้งอยู่ที่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย วัดนี้ประชาชนได้ร่วมใจกันจัดสร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ประมาณ พ.ศ.1920 มักนิยมเรียกสั้น ๆ ว่า "วัดพระแท่น" ตามชื่อของหมู่บ้าน
2 วัดพระยืน วัดพระยืน ตั้งอยู่ที่บ้านพระแท่น หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ตั้งวัดเนื้อที่ 137 ไร่ 2 งาน 20 ตารางวา ได้สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ประมาณ พ.ศ.1920 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2492
3 วัดฤาษีสำราญ วัดฤาษีสำราญ ตั้งอยู่ที่บ้านป่าเผือก หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 18 ไร่ 3 งาน อาณาเขต ทิศเหนือ ยาว 3 เส้น ติดต่อกับที่ดิน นายสุเทพ พรรณนา ทิศใต้ยาว 3 เส้น ติดต่อกับที่ดิน นายสงัด สุวรรณพรหม
4 วัดพระบรมธาตุ วัดพระบรมธาตุ ตั้งอยู่เลขที่ 158 บ้านทุ่งยั้ง หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 41 ไร่ 2 งาน 15.20 ตารางวา ชาวบ้านมักเรียกว่า "วัดทุ่งยั้ง" หรือ "วัดมหาธาตุเจดีย์" สร้างโดยพระเจ้าลิไท ประมาณ พ.ศ.1902
5 วัดตลิ่งต่ำ วัดตลิ่งต่ำ ตั้งอยู่ที่บ้านตลิ่งต่ำ หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ มีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ประมาณ 8 ไร่ 53 ตารางวา ได้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2439 เป็นวัดที่สร้างขึ้นก่อนวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2486 ซึ่งเป็นวัดที่กฎกระทรวงศึกษาธิการออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พุทธศักราช 2484 มีผลบังคับใช้

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กรอบพระพราวชมพู กรอบพระพราวชมพู
2 ข้าวหลาม ข้าวหลามไส้ถั่วดำ ข้าวหลามไส้สังขยามีขนาดต่าง ๆ รสหวานหอมนิ่มเมล็ดข้าวสวยงามน่ารับประทาน
3 ข้าวเกรียบว่าว ทำจากแป้งข้าวเหนียวและไข่
4 ชาอันตัง ชาอันตัง
5 น้ำพริก น้ำพริก
6 ผลิตภัณฑ์กระดาษสา ผลิตภัณฑ์กระดาษสา เป็นงานปราณีต มีหลากหลายรูปแบบให้เลือกตามความต้องการ
7 ผ้าทอลายยกดอก,ผ้าไหมสอดดิ้น เป็นผ้าตัดเสื้อและเป็นเครื่องประดับ เฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ
8 พรมแฟนซีปลาโลมาเล่นซน พรมแฟนซีปลาโลมาเล่นซน
9 เสื้อผ้าฝ้ายสำเร็จรูป เสื้อผ้าฝ้ายสำเร็จรูป

สินค้าโอทอป ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล อุตรดิตถ์

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล อุตรดิตถ์