ข้อมูลตำบลร่องฟอง อำเภอเมือง แพร่

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เดิมบ้านร่องฟองเป็นหมู่บ้านหนึ่งของตำบลทุ่งโฮ้ง มีอยู่ด้วยกันสองหมู่บ้านคือบ้านร่องฟอง ม. 3 และ ม. 5 ส่วนใหญ่จะรู้จักบ้านร่องฟองในนามหมู่บ้านคนตีเหล็ก หรือหมู่บ้านเสื้อกันหนาวราคาถูก ปี 2533 บ้านร่องฟองแยกจากตำบลทุ่งโฮ้งเป็นตำบลร่องฟอง สภาตำบลได้ยกฐานะเป็น อบต. ในวันที่ 23 ก.พ. 2540 ตาม พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 อบต. ร่องฟองตั้งอยู่ห่างจากอำเภอเมืองแพร่ ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือระยะทาง 6 กิโลเมตร มีพื้นที่ 9.5 ตารางกิโลเมตร มีเขตความรับผิดชอบทั้งสิ้น 5 หมู่บ้าน

พื้นที่

เป็นพื้นที่ราบ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ห้วยม้า, ต.แม่หล่าย อ.เมือง จ.แพร่
ทิศใต้ ติดกับ ต.เหมืองหม้อ, ต.บ้านถิ่น อ.เมือง จ.แพร่
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ห้วยม้า, ต.สวนเขื่อน อ.เมือง จ.แพร่
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ทุ่งโฮ้ง, ต.แม่หล่าย อ.เมือง จ.แพร่

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน/ ทำไร่ ตีเหล็กและตัดเย็บเสื้อผ้า
อาชีพเสริม ทำนา

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,780 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 700 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 39.33 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

มีถนนสายหลัก 1 สาย คือ
สายทุ่งโฮ้ง – บ้านถิ่น ระยะทาง 6 กิโลเมตร
โดยรถส่วนบุคคล รถยนต์โดยสาร

ผลิตภัณฑ์

เหล็กและเสื้อผ้าสำเร็จรูป, หมวกผ้า

สถานที่

1) ตลาดเสื้อผ้าสำเร็จรูป
2) วัดร่องฟอง

ร้านอาหาร
1 มอกม่วน สี่แยกทุ่งโฮ้ง-ร้องฟอง คาราโอเกะ
2 อย่างหนา 2 ปั๊มน้ำมันบางจาก หมู่ที่ 4 ต.ร่องฟอง อาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กางเกงขาก๊วย กางเกงขาก๊วย
2 กางเกงขาก๋วย กางเกงขาก๋วย
3 ผลิตภัณฑ์กางเกง ผลิตภัณฑ์กางเกง
4 มีด มีด
5 มีด พร้า
6 มีดดาบ มีดดาบ
7 หมวกผ้า หมวกผ้า
8 เคียวเกี่ยวข้าว เคียวเกี่ยวข้าว
9 เสื้อผ้าฝ้ายสำเร็จรูป เสื้อผ้าฝ้ายสำเร็จรูป
10 เสื้อผ้าสำเร็จรูป เสื้อผ้าสำเร็จรูป
11 เสื้อแจ๊กเก็ต เสื้อแจ๊กเก็ต

สินค้าโอทอป ตำบลร่องฟอง อำเภอเมือง แพร่

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลร่องฟอง อำเภอเมือง แพร่