ข้อมูลตำบลห้วยโรง อำเภอร้องกวาง แพร่

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลห้วยโรง แบ่งเขตการปกครองออกจากตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ เมื่อประมาณ 50 ปีมาแล้ว เรียกชื่อตำบลตามสถานที่ท่องเที่ยว คือ น้ำตกห้วยโรง มีหมู่บ้านอยู่ในเขตการปกครอง 7 หมู่บ้าน และชนชาวเขาเผ่าแม้ว จำนวน 1 หมู่บ้าน

พื้นที่

พื้นที่ 3 ใน 4 เป็นหุบเขาและที่ราบสูง การตั้งหมู่บ้านกระจัดกระจายตามลุ่มน้ำแม่คำมี และมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ ส่วนใหญ่จะเป็นทางผ่านและการเชื่อมติดต่อเขตอำเภอหลายอำเภอ และต่างจังหวัดมีคนต่างถิ่นอาศัยอยู่มาก

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
ทิศตะวันออก ติดกับ จังหวัดน่าน
ทิศตะวันตก ติดกับ อำเภอสอง จังหวัดแพร่

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 10 หลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางโดยรถยนต์โดยสารประจำทางสายแพร่ – น่าน จากที่ว่าการ อบต.ร้องกวาง กับที่ว่าการ อบต.ห้วยโรง ระยะทางประมาณ 23 กม. เส้นทางหลวงหมายเลข 101

ผลิตภัณฑ์

ไม้กวาดดอกหญ้า

สถานที่

1) น้ำตกห้วยโรง
2) หน่วยอนุรักษ์ต้นน้ำแม่คำมี

สถานที่ท่องเที่ยว
1 น้ำตกห้วยโรง เป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภทสวนรุกขชาติ น้ำตกห้วยโรงมีทั้งน้ำตกแหล่งสำหรับให้ศึกษาพันธุ์ไม้นานาชนิด

ร้านอาหาร
1 น้ำริน หมู่ที่ 2 ต. ไผ่โทน อาหารตามสั่ง
2 หมอนไม้คาราโอเกะ หมู่ที่ 2 ต. ไผ่โทน อาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ไม้กวาดจากดอกหญ้า ไม้กวาดจากดอกหญ้า

สินค้าโอทอป ตำบลห้วยโรง อำเภอร้องกวาง แพร่

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลห้วยโรง อำเภอร้องกวาง แพร่