ข้อมูลตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น แพร่

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลสูงเม่น สภาพดั้งเดิมเป็นป่าไม้พงไพรหนาแน่น ชุกชุมไปด้วยสัตว์ชนิดหนึ่ง คือ เม่น ต่อมาราษฎรได้อพยพมาอาศัยมากขึ้น บ้านเมืองได้เจริญขึ้น ป่าแห่งนี้ได้ถูกแผ้วถาง ราษฎรได้ใช้เป็นสถานที่อยู่อาศัยรวมกันเป็นชุมชน

พื้นที่

ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำยมมีลำเหมืองไหลผ่าน ติดกับถนนยันตรกิจโกศล (ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 101) มีพื้นที่ 2.1
ตารางกิโลเมตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลพระหลวง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
ทิศตะวันออก ติดกับ เทศบาลตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลบ้านปง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ค้าขาย รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 940 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 219 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 23.30 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ถนนยันตรกิจโกศล ผ่านเทศบาลตำบลสูงเม่นมีทางเป็นถนนลาดยาง และถนน คสล. แยกเข้าหมู่บ้าน ระยะทางจากจังหวัด 15 กม. ระยะทางจากอำเภอถึงหมู่บ้านไกลสุด 6 กม.

ผลิตภัณฑ์

พรมเช็ดเท้า, น้ำพริกลาบ

สถานที่

1) วัดสร่างโศก
2) วัดโชคเกษม
3) ที่ทำการ อบต. สูงเม่น
4) ร.ร. วัดสร่างโศก
5) ร.ร. วัดโชคเกษม
6) สถานีอนามัยบ้านโตน
สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระเป๋าผ้าด้นมือ กระเป๋าผ้าด้นมือ
2 น้ำพริกลาบ น้ำพริกลาบ
3 ปลอกหมอนอิง ปลอกหมอนอิง
4 พรมเช็ดเท้า พรมเช็ดเท้า
5 พรมเช็ดเท้า - ผลิตพรมจากเศษผ้าเหลือใช้ตัดเป็นชิ้น ๆ - นำมาเรียงเย็บติดกันในแผ่นยาง
6 พรมเช็ดเท้าแฟนซี พรมเช็ดเท้าแฟนซี ร้านน้องนะโม ทำมาจากผ้าสำลี ตัดเป็นชิ้นเล็กๆ เย็บรวมกันเป็นลวดลายต่างๆ
7 สบู่สมุนไพร สบู่สมุนไพร แก้วกาสะลอง
8 หมอนอิงด้นมือแบบเพ้นท์ หมอนอิงด้นมือแบบเพ้นท์
9 เสื้อคอกลมด้นลาย (ด้นมือ) เสื้อคอกลมด้นลาย (ด้นมือ)

สินค้าโอทอป ตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น แพร่

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น แพร่