ข้อมูลตำบลเตาปูน อำเภอสอง แพร่

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลเตาปูน เป็นชื่อของหมู่บ้านเตาปูน หมู่ที่ 3 เพราะสมัยก่อนมีเตาปูนเผาใช้ในการก่อสร้างและประโยชน์อย่างอื่น ตำบลนี้มีทั้งหมด 12 หมู่บ้าน โดยแยกจากบ้านเตาปูน

พื้นที่

ตำบลเตาปูน อยู่ทิศทางเหนือของที่ว่าการอำเภอสอง อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอลอง ประมาณ 6 กิโลเมตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลห้วยโรง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน/ ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้างทั่วไป

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,282 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของพื้นที่

การเดินทาง

จากอำเภอเข้าสู่เส้นทางถนนเข้าหมู่บ้านท่อสมานประมาณ 4 กิโลเมตร (ถนนทางขึ้นอ่างเก็บน้ำแม่สอง)

ผลิตภัณฑ์

แก่งเสือเต้น,ผ้าไหมยกดอก

สถานที่

1) อ่างเก็บน้ำแม่สอง
2) ถ้ำลอด ถ้ำหลวง
3) น้ำตกตาดหมอก
4) แก่งเสือเต้น
5) หน่วยปรับปรุงต้นน้ำ
6) เกาะแมลงปอ

สถานที่ท่องเที่ยว
1 อ่างเก็บน้ำแม่สอง เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง จุน้ำได้ 65 ล้าน ลบม. เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ มีแพให้เช่าสำหรับเที่ยวชมอ่างเก็บน้ำ มีเกาะแมลงปอ, ถ้ำที่ผาน้อง อยู่ในบริเวณอ่างเก็บน้ำแม่สอง
2 อ่างเก็บน้ำแม่สอง
3 วนอุทยานแห่งชาติแม่ยม (แก่งเสือเต้น) เป็นวนอุทยานแห่งชาติแม่ยม มีดงไม้สักที่ใหญ่ที่สุด และมีบ้านพักรับรอง และสถานที่สำหรับจัดประชุม สัมมนา อยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 8 ตำบลเตาปูน อยู่ในความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติแม่ยม
4 น้ำตกตาดหมอก เป็นน้ำตกอยู่ในเขตบ้านข่วงชมพู และมีน้ำตกไหลตลอด ทั้งปี และมีความสวยงามในช่วงฤดูหนาว และยังขาดการพัฒนา
5 หน่วยปรับปรุงต้นน้ำ อยู่ในพื้นที่ บ้านนาไร่เดียว หมู่ 4 ต. เตาปูน อ. สอง อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยรักษาต้นน้ำของกรมป่าไม้ มีต้นไม้ให้ความร่มรื่น อากาศเย็นสบายเหมาะสำหรับใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ
6 เกาะแมลงปอ เป็นพื้นที่อยู่ตอนเหนือของอ่างเก็บน้ำแม่สองเป็นลายกว้าง เหมาะสำหรับการพักผ่อน และชมแมลงปอ ซึ่งจะมีมาก สัญลักษณ์ของรูปนั้นแมลงปอตัวใหญ่แสดงอยู่บนลาน

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ของขนาดจิ๋ว ของขนาดจิ๋ว
2 ถังขยะจากเศษไม้ ถังขยะจากเศษไม้
3 ผลิตภัณฑ์จากเส้นไหม ผลิตภัณฑ์จากเส้นไหม

สินค้าโอทอป ตำบลเตาปูน อำเภอสอง แพร่

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลเตาปูน อำเภอสอง แพร่