ข้อมูลตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น แพร่

Standard Post with Image

เว็บไซต์ : อบต.สรอย(http://www.saroi.go.th)

ประวัติความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ มีระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอวังชิ้น ประมาณ 26 กิโลเมตร ตามเส้นทางวังชิ้น-เถิน หมายเลขทางหลวง 1124 โดยมีอนาเขตทิศเหนือจดติดกับ ตำบลป่าสัก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ทิศใต้ จดตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ทิศตะวันออก จดตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย มีการปกครอง 11 หมู่บ้าน โดยอาศัยลำห้วยสรอยเป็นที่อยู่อาศัย

พื้นที่

เนื้อที่ประมาณ 16,324 ไร่ หรือประมาณ 98 ตารางกิโลเมตร ซึ่งไม่รวมพื้นที่ทางการเกษตร จำนวน 6,534 ไร่ ภูมิประเทศเป็นที่ราบล้อมรอบด้วยภูเขา

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลป่าสัก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน/ ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,673 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 20 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ใช้เส้นทางหมายเลข 1024 เป็นถนนลาดยาง ระยะทางจากอำเภอถึงตำบลประมาณ 22 ก.ม.

ผลิตภัณฑ์

ชุดรับแขกจากรากไม้

สถานที่

1) ศาลเจ้าพ่อเมืองด้ง 10 แห่ง
2) วัด 6 แห่ง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 ศาลเจ้าพ่อเมืองด้ง ทุกหมู่บ้าน
2 โรงผลิต ไวน์ข้าวสีทอง โรงผลิตไวน์มาตรฐาน 3 ดาว ของไทยตำบล
3 อนุเสาวรีย์เจ้าหลวงหมื่นด้งนคร เจ้าหลวงหมื่นด้งนคร วีรบุรุษแห่งล้านนา

ร้านอาหาร
1 ร้านพี่ใหญ่ ม.9 บ้านดงเจริญ ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ 5 ร้านพี่ใหญ่ อาหารพื้นเมือง อาหารเหนือ สะอาด อร่อย สั่งอาหารตามสั่ง และรับจัดโต๊ะจีน ในงานต่าง ๆ มีคาราโอเกะ

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ชุดรับแขก ชุดรับแขก
2 ชุดรับแขกจากรากไม้ ชุดรับแขกจากรากไม้
3 ชุดรับแขกรากไม้ ชุดรับแขกรากไม้
4 โกล์ดไรส์ ไวน์ คูลเลอร์ โกล์ดไรส์ ไวน์ คูลเลอร์ Gold Rice Wine Cooler ไวน์ข้าวสีทอง ของฝากที่คุณดื่มได้ มี 3 รส สตอเบอรี่ แอ๊บเปิ้ล และองุ่น
5 โซฟาปาเก้ โซฟาปาเก้
6 โต๊ะเขียนหนังสือ โต๊ะเขียนหนังสือ

สินค้าโอทอป ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น แพร่

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น แพร่