ข้อมูลตำบลป่าสัก อำเภอวังชิ้น แพร่

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลป่าสัก ตั้งอยู่ทิศใต้ของอำเภอวังชิ้น ห่างจากอำเภอวังชิ้น 19 กิโลเมตร มีป่าไม้เบญจพรรณขึ้นอยู่หนาแน่น โดยเฉพาะไม้สัก ซึ่งมีมากที่สุด จึงได้ชื่อว่าตำบลป่าสัก

พื้นที่

เป็นพื้นที่ป่าเขามีพื้นที่เกษตรกรรมน้อยมากประมาณ 30% อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
ทิศตะวันออก ติดกับ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ทิศตะวันตก ติดกับ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

อาชีพ

อาชีพหลัก รับจ้าง
อาชีพเสริม ทำการเกษตร

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,401 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของพื้นที่

การเดินทาง

ถนนลาดยางจากที่ว่าการอำเภอ ถึงตำบลระยะทางประมาณ 9 กม.

ผลิตภัณฑ์

ผ้าทอตีนจก

สถานที่

1) ศาลเจ้าพ่อเมืองด้ง
2) โบสถ์คริสต์ 1 แห่ง
3) วัด/ สำนักสงฆ์ 6 แห่ง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 ศาลเจ้าพ่อเมืองด้ง มีอยู่ 6 หมู่บ้าน
2 วัดป่าสัก เป็นศิลปะ การก่อสร้างสมัยล้านนา
3 วัดปางไม้ เป็นศิลปะ การก่อสร้างสมัยล้านนา

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กางเกงผ้าฝ้ายแต่งผ้าตีนจก กางเกงผ้าฝ้ายแต่งผ้าตีนจก
2 ดอกไม้ประดิษฐ์ดินไทย ดอกไม้ประดิษฐ์ดินไทย
3 ผ้าซิ่นลายตีนจก ผ้าทอลายจก
4 พรมเช็คเท้า พรมเช็คเท้า

สินค้าโอทอป ตำบลป่าสัก อำเภอวังชิ้น แพร่

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลป่าสัก อำเภอวังชิ้น แพร่